Richtlijn peri-implantaire infecties in concept gereed

08 januari 2018
Pijl

Geef uw commentaar op de conceptrichtlijn  ‘Diagnostiek, preventie en behandeling van peri-implantaire Infecties’ van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO).

In juni 2016 is de klinische praktijkrichtlijn ‘Diagnostiek, preventie en behandeling van peri-implantaire infecties’ ter beoordeling aangeboden bij het KIMO. De richtlijn is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) en de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI). De conceptpraktijkrichtlijn is nu beschikbaar voor commentaar van de beroepsgroep.

De KNMT heeft de conceptpraktijkrichtlijn via een korte enquête voor gelegd aan een steekproef van onder andere tandarts-algemeen practici, tandarts-implantologen, tandarts-parodontologen en kaakchirurgen. Met de enquête wordt beoogd mondzorgverleners gericht te vragen hoe zij de aanbevelingen in de concept praktijkrichtlijn beoordelen, enerzijds in tandheelkundig klinisch opzicht en anderzijds wat betreft de uitvoerbaarheid in de praktijk.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen om aan de enquête deel te nemen? Ook dan kunt u uw reactie doorgeven. De KNMT bundelt alle commentaren en biedt deze aan KIMO aan.

Reageren?

De reactietermijn is op 14 januari 2018  gesloten.

Lees meer over:

1 reactie op Richtlijn peri-implantaire infecties in concept gereed