Samenwerken aan betere mondgezondheid bij ouderen: hoe doe je dat?

17 mei 2016

Hoe kunnen tandartsen ervoor zorgen dat andere eerstelijns zorgverleners weten waar ze op moeten letten bij de mondgezondheid van ouderen? Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat anderen meer weten van het verband tussen een gezonde mond en een gezond lijf en leven? En hoe kan de onderlinge samenwerking daaraan bijdragen? Vier tandartspraktijken die meededen aan de KNMT-pilot Samenwerking in de wijk zochten dat uit.

De deelnemende praktijken uit Bergen, Almelo, Zuidwolde (Dr) en Valkenswaard organiseerden elk een bijeenkomst in hun regio.  Bij de bijeenkomsten waren onder anderen huisartsen, thuiszorger, beleidsadviseurs van gemeenten, specialisten ouderengeneeskunde, praktijkondersteuners, apothekers en diëtisten aanwezig. De organiserende tandarts hield een presentatie over de problematiek rondom de mondgezondheid mondzorg bij ouderen. Daarna discussieerden de aanwezigen over het onderwerp, mogelijke oplossingen en eventueel verder te nemen stappen.

De organiserende tandartsen ervoeren dat gemeenten vaak nuttige partijen waren om vanaf het begin te betrekken. Zij kunnen helpen met het contacteren van plaatselijke zorgverleners en faciliteren soms een locatie. De pilotdeelnemers merkten ook dat er veel tijd gaat zitten in het organiseren van een bijeenkomst. Allereerst kost het tijd om voor jezelf helder te krijgen hoe je het aan wilt pakken en wie je uit wilt nodigen. Vervolgens vraagt het organiseren ook de nodige tijd.

Alle pilotdeelnemers concludeerden dat het desalniettemin zeer nuttig was de samenwerkingsbijeenkomst te houden, en hebben er vervolgafspraken gemaakt. Het is leuk en inspirerend om met andere zorgverleners in gesprek te gaan. Er is bij anderen een grote behoefte aan kennis, zo bleek. De presentatie roept veel vragen op en de bijeenkomsten zijn daardoor interactief. Thuiszorg, huisarts, apotheker en praktijkondersteuners spelen een centrale rol in de ouderenzorg en zouden minimaal betrokken moeten worden.

Op basis van de pilot ‘Samenwerking in de wijk’ heeft de KNMT een aantal hulpmiddelen ontwikkeld, zoals een standaard-presentatie en een draaiboek. Die kunnen mondzorgpraktijken gebruiken om samenwerking in de eigen wijk op te starten of uit te breiden.

Bekijk de hulpmiddelen voor ‘Samenwerking in de wijk’

Lees over de ervaringen van de deelnemende praktijken:

Lees meer over: ouderen