facebook

Schippers wil in gesprek over taakherschikking

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
1 minuut
Minister Edith Schippers
Minister Schippers van VWS gaat om tafel met alle stakeholders uit de mondzorg om taakherschikking nader te bespreken. Dat stelt ze in een brief ter voorbereiding op een overleg van de Tweede Kamer over mondzorg op 21 februari 2017.

Het gesprek komt mede tot stand doordat een buitengewoon groot aantal leden gehoor heeft gegeven aan de oproep van de KNMT om feedback te geven op de door de minister voorgestelde wetswijziging.

De KNMT is blij dat het gesprek er komt. De vereniging maakt zich ernstige zorgen over de voorgenomen maatregel, die de poortwachtersfunctie van de tandarts op de tocht zet. De beroepsvereniging is vóór een heldere taakverdeling in de mondzorg, waarbij de tandarts de regie heeft en de curatieve handelingen uitvoert.

KNMT blijft zich sterk maken voor de tandarts

De vereniging heeft zich op deze positie de afgelopen tijd stevig en publiekelijk geroerd. Onder meer door een minisymposium in Nieuwspoort, een rondetafelgesprek met politici in de Tweede Kamer en inspanningen rond de internetconsultatie.

Ook de komende tijd blijft de vereniging zich inzetten voor behoud van de regierol van de tandarts. Daartoe plegen we onder andere overleg met Tweede Kamerleden, belangenorganisaties en nu dus ook de minister.

In haar brief roert de minister overigens ook nog een aantal andere actuele onderwerpen in de mondzorg aan, zoals kwaliteit en mondzorg voor risicogroepen.

Lees de brief van minister Schippers ‘Stand van zaken inzake mond- en tandzorg’ (pdf)

taakherschikking
ouderen
jeugdigen

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen