facebook

Scholing nodig voor uw herregistratie? Begin op tijd!

Hans
Scholten
1 minuut
Tandarts
Wilt u herregistratie aanvragen in het BIG-register en kunt u dat niet doen op basis van voldoende actuele werkervaring? Dan kunt u scholing volgen. In dat geval is het belangrijk dat u daar tijdig mee start.

Herregistratie op basis van scholing kan met behulp van een periodiek registratiecertificaat (PRC). Een PRC ontvangt u na afronding van specifieke scholing en toetsing. Het scholings- en/of toetsingstraject kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren. Soms is het aantal toetsmomenten dat wordt aangeboden gering. Bereid u dus tijdig voor. Tandartsen kunnen een PRC halen bij ACTA Dental Education.

Schrijf u tijdig in zodat u voor het verstrijken van uw uiterste herregistratiedatum aan de gestelde eisen voldoet. Na succesvolle afronding van het scholings- en toetsingsprogramma ontvangt u het PRC.

Op dat moment kunt u uw aanvraag doen voor herregistratie op basis van scholing bij het BIG-register.

Uiterste herregistratiedatum

Tandartsen moeten zich eens in de vijf jaar herregistreren in het BIG-register om te mogen blijven praktiseren. Wilt u weten wanneer u zich uiterlijk moet herregistreren? U kunt uw uiterste herregistratiedatum opzoeken via de website van het BIG-register.

Alles over herregistratie als tandarts

herregistratie

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen