Scholing nodig voor uw herregistratie? Begin op tijd!

27 december 2017

Wilt u herregistratie aanvragen in het BIG-register en kunt u dat niet doen op basis van voldoende actuele werkervaring? Dan kunt u scholing volgen. In dat geval is het belangrijk dat u daar tijdig mee start.

Herregistratie op basis van scholing kan met behulp van een periodiek registratiecertificaat (PRC). Een PRC ontvangt u na afronding van specifieke scholing en toetsing. Het scholings- en/of toetsingstraject kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren. Soms is het aantal toetsmomenten dat wordt aangeboden gering. Bereid u dus tijdig voor. Tandartsen kunnen een PRC halen bij ACTA Dental Education.

Schrijf u tijdig in zodat u voor het verstrijken van uw uiterste herregistratiedatum aan de gestelde eisen voldoet. Na succesvolle afronding van het scholings- en toetsingsprogramma ontvangt u het PRC.

Op dat moment kunt u uw aanvraag doen voor herregistratie op basis van scholing bij het BIG-register.

Uiterste herregistratiedatum

Tandartsen moeten zich eens in de vijf jaar herregistreren in het BIG-register om te mogen blijven praktiseren. Wilt u weten wanneer u zich uiterlijk moet herregistreren? U kunt uw uiterste herregistratiedatum opzoeken via de website van het BIG-register.

Alles over herregistratie als tandarts

Total votes: 112
Lees meer over: herregistratie

0 reacties op Scholing nodig voor uw herregistratie? Begin op tijd!