facebook

Serviceprestaties niet in KNMT-tarievenboekje, wel apart downloadbaar

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
1 minuut
Tarieven20
De codes voor serviceprestaties staan niet meer vermeld in het tarievenboekje 2020 van de KNMT die de leden vóór de kerst ontvangen. Hoewel de NZa al enkele jaren geen tarieven voor de serviceprestaties meer vaststelt, kunnen tandartsen de bijbehorende codes wel blijven gebruiken. Een aparte pagina met de codes is daarom downloadbaar.

Serviceprestaties onderdeel D in het hoofdstuk Consultatie en Diagnostiek

De serviceprestaties waren normaliter opgenomen als onderdeel D in het hoofdstuk Consultatie en Diagnostiek in het tarievenboekje. Het gaat om de codes:

  • C70 (keuringsrapport met bitewingfoto’s);
  • C75 (keuringsrapport zonder bitewingfoto’s);
  • C76 (afgifte gezondheidsverklaring);
  • C90 (niet nagekomen afspraak).

Aparte pagina met serviceprestaties is te downloaden

Download de losse pagina met de serviceprestaties en codes (pdf)

Een print hiervan bewaart u bij of in het tarievenboekje.

De pdf van het tarievenboekje met het invoegblad is ook beschikbaar via www.knmt.nl/tarieven.

Tandarts kan de codes voor serviceprestaties wel blijven gebruiken

Met verzekeraars, factoringbedrijven en patiëntenorganisaties is al eerder afgesproken de codes voor de serviceprestaties te blijven gebruiken. Als zodanig staan ze dan ook in de prestatiecodelijst van Vektis vermeld.

Voor serviceprestaties geldt een vrij tarief

Omdat de serviceprestaties niet meer onder de reikwijdte van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) vallen, stelt de NZa hiervoor geen tarief meer op. Dit betekent dat de 4 prestaties op basis van een vrij tarief in rekening gebracht mogen worden.

Tarievenboekje KNMT

Tarievenboekje 2020 verschenen (nieuwsbericht)

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
tarieven

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen