facebook

SP stelt minister Bruins vragen over Signalement Mondzorg 2018

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Tweede kamer
Henk van Gerven, Tweede Kamerlid voor de SP, heeft naar aanleiding van het Signalement Mondzorg 2018 op 29 november schriftelijk vragen gesteld aan minister Bruins voor Medische Zorg. Onder meer wil hij weten wat de minister gaat doen aan de verslechtering van de mondgezondheid bij de jeugd van 11 tot 23 jaar.

De vragen die zijn gesteld door Van Gerven aan de minister zijn:

  1. Kent u het Signalement Mondzorg 2018? 1) Wat is uw reactie daarop?
  2. Wat is uw reactie op de conclusie in het Signalement Mondzorg 2018 dat er geen verbetering is opgetreden onder  5-jarigen die cariëservaring hebben? Wat gaat u ondernemen om deze verbetering alsnog te realiseren?
  3. Vindt u het ook schokkend dat er een stagnatie of zelfs een verslechtering wordt gezien in de mondgezondheid bij de jeugd van 11 – 23 jaar? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?
  4. Vindt u het ook ongewenst dat er sprake is van sociaal economische gezondheidsverschillen als het gaat om mondgezondheid, waarbij mensen met een lage sociaal economische status een slechtere mondgezondheid hebben? Zo ja, wat gaat u eraan doen om deze verschillen te verkleinen?
  5. Wat gaat u ondernemen naar aanleiding van de conclusie in het Signalement Mondzorg 2018 de erosieve gebitsslijtage een toenemend probleem is?
  6.  Acht u het van belang dat initiatieven om de mondgezondheid voor kinderen te verbeteren, worden geëvalueerd op effectiviteit en haalbaarheid? Zo ja, hoe gaat u dit stimuleren?
  7.  Wat is uw reactie op de conclusie dat er voor basisschoolleerlingen, pubers en jongvolwassenen in Nederland geen collectieve interventies worden uitgevoerd om de mondgezondheid en hun mondgezondheidsgedrag te verbeteren? Bent u van plan zich in te zetten om deze collectieve interventies alsnog mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?
  8.  Met welke reden is het Signalement Mondzorg 2018 het laatste signalement dat in deze vorm uitgebracht wordt? Kunt u garanderen dat in de toekomst monitoring van mondgezondheid van de jeugd plaats zal blijven vinden? Zo ja, in welke vorm? Zo nee, waar wilt u dan uw mondzorgbeleid op baseren als er geen vervolg aan de monitoring wordt gegeven en er dus geen actuele gegevens worden verzameld

De KNMT is blij met aandacht vanuit de politiek voor de kwaliteit van de mondzorg voor de jeugd.

 

jeugdigen

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen