facebook

Staat uw mondzorgpraktijk open voor hulp aan vluchtelingen?

2 minuten
Europa
Gezocht: tandartsen die vluchtelingen met mondklachten willen helpen.

Europa heeft momenteel te maken met een enorme vluchtelingenstroom. In Nederland melden zich dagelijks honderden asielzoekers. Die hebben soms ook mondzorg nodig.

Als gevolg van de komst van de vele vluchtelingen openen momenteel op veel plaatsen in Nederland noodopvanglocaties. Menzis COA Administratie (MCA)  zoekt in die plaatsen tandartsen die vluchtelingen met mondklachten willen helpen. Dat gebeurt op basis van de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). MCA is de uitvoerder van deze regeling en vergoedt de door asielzoekers genoten zorg. Of iemand onder de Rza valt, kunt u controleren aan de hand van de speciale zorgpas die asielzoekers krijgen zodra ze in Nederland zijn geregistreerd.

In de RZA is vastgelegd dat kinderen tot 18 jaar alle hulp conform basisverzekering kunnen krijgen, behalve kroon- en brugwerk en orthodontie. Volwassen asielzoekers hebben alleen recht op noodhulp (zie de Noodhulplijst tandheelkundige zorg). 

Is er in uw omgeving (nood)opvang voor vluchtelingen en is uw praktijk beschikbaar voor asielzoekers, dan kunt u dit doorgeven aan MCA via rzainformatie@rzasielzoekers.nl. Zij benaderen u op het moment dat uw hulp geboden is. 

Wat te doen bij ongeregistreerde asielzoekers?
Het kan voorkomen dat er vluchtelingen zijn die een beroep op u doen vóór ze in de asielprocedure zijn opgenomen. Ze zijn dan niet geregistreerd en bezitten geen zorgpas. Deze vluchtelingen hebben recht op dezelfde zorg als zij die al in de procedure zitten. De afhandeling van de rekeningen verloopt echter anders. Die moeten naar: Centraal Opvang orgaan Asielzoekers, t.a.v. Team Gezondheidszorg, Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk. Het COA wijst er ten slotte op dat het belangrijk is voorzorgsmaatregelen te treffen als u ongeregistreerde asielzoekers behandelt, omdat zij nog niet medisch gescreend zijn en geen TBC onderzoek hebben ondergaan.  

Meer informatie over risico’s op infectieziekten bij asielzoekers

Bekijk de procedure en financiering van tandheelkundige noodhulp aan asielzoekers 

Heeft u vragen over mondzorg voor asielzoekers en vluchtelingen neem dan gerust contact op met de KNMT-Ledenservice viaLS@knmt.nl of tel. 030-6076 380. 

asielzoekers

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen