facebook

Stage in het zesde jaar: de slimme overgang van school naar praktijk

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
5 minuten
Stagetriosmall
Studenten tandheelkunde maken vaak voor het eerst kennis met de dagelijkse gang van zaken in een tandartspraktijk tijdens een klinische stage in het zesde studiejaar. Wat vinden ze van die eerste kennismaking en hoe bevalt het de opleidingen? Het NT zocht het uit.

Voor Nico Creugers, opleidingsdirecteur van de studie tandheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen staat het belang van een klinische stage buiten kijf: “Voordat ze afstuderen moeten studenten hebben geproefd hoe het er in een tandartspraktijk aan toegaat.” Nijmeegse masterstudenten lopen in hun laatste jaar daarom gedurende drie maanden een dag per week stage in een praktijk. In Groningen kunnen de studenten in het kader van de ‘tandheelkundige verdieping’ een stage van drie maanden lopen in één of meerdere praktijken. Bij ACTA in Amsterdam krijgt momenteel nog maar een beperkte groep studenten deze kans. Daar begon in 2017 een pilot met een aantal studenten die twaalf weken twee dagen per week stage lopen. Die stage bevalt goed; zowel studenten als tandartsen zijn erg enthousiast. Het aantal stageplaatsen wordt daarom in 2019 uitgebreid. Na de pilot wordt bezien of en zo ja, hoe de externe stage een plaats krijgt in het ACTA-curriculum.

Veel geleerd

Willemijn van Bruggen, stage-coördinator op ACTA, bemerkt veel enthousiasme bij tandartsen die een stageplaats aanbieden. “Die hebben passie voor het vak en willen de volgende generatie tandartsen echt iets leren.” Bij ACTA hoopt men via het stageproject ook een band op te bouwen tussen universiteit en tandartspraktijken, iets dat de wetenschap alleen maar ten goede kan komen. Het enthousiasme over de stages wordt gedeeld in Nijmegen en Groningen. Henny Meijer, stagecoördinator in Groningen, ziet dat studenten het geweldig vinden om stage te lopen, want het is meestal de eerste keer dat ze hun eigen gang mogen gaan in een klinische setting. “En dan ontdekken ze dat ze al veel hebben geleerd.”

Gewoon aangaan

Over hoe studenten zich op de stage moeten voorbereiden, vinden de drie opleidingen dat die tijdens de hele opleiding voldoende op het klinische werk worden voorbereid. Studenten weten na zes jaar echt wel wat ze moeten doen in de praktijk: “Ze moeten er gewoon instappen en ervaren wat er allemaal gebeurt”, aldus Meijer.

Eva Pas, Nijmegen: ‘Ik heb een superstage gehad’

Waar liep je stage?
“Bij Tandheelkundig Centrum Arnhem Noord, een grote moderne praktijk met zeven behandelkamers, waar zeven tandartsen en zes mondhygiënisten werken. Ik liep er van oktober tot en met februari één dag per week stage en kreeg deze plek vanuit de opleiding aangeboden.”

Wat deed je?
“Ik mocht meteen aan de slag in een eigen kamer met een eigen assistent en agenda met eigen patiënten. Natuurlijk heb ik het werk rustig opgebouwd. Mijn eerste vullingen heb ik aan mijn begeleider laten zien en ook de eerste patiënt met pijnklachten heb ik besproken. Met mijn begeleider had ik al snel de afspraak dat ik alleen bij vragen hulp zou inroepen. Na twee weken bleek dat mijn programma wat voller kon. Ik ben toen ook extracties en endo’s gaan doen. Omdat endodontologie me interesseert, heb ik drie dagen de endodontoloog in de praktijk mogen assisteren.”

Hoe verliep het?
“Ik heb een superstage gehad, mijn collega’s waren ook erg tevreden over me. Ik heb geleerd hoe het er in een praktijk aan toegaat. Je leert op tempo werken, de administratie bij te houden en te werken met een assistent. Ook leer je zaken met een groep collega’s te bespreken. Het is fijn om de hele dag met een assistent te werken en met patiënten contact te hebben. De administratie is me wat tegengevallen.”

Heb je nog tips?
“Stel je proactief op. Probeer alles eruit te halen wat erin zit. Geef op de stageplek aan wat je graag wilt doen en leren.”

Michael Gruter, Amsterdam: ‘De stap naar het werkzame leven is kleiner geworden’

Waar liep je stage?
“Bij tandartspraktijk Zuidoost in de Amsterdamse Bijlmer. Ik ben daar na een sollicitatiegesprek uitgekozen en heb er drie maanden als stagiair gewerkt. De praktijk heeft tien behandelkamers op twee locaties, er werken tien tandartsen.”

Wat deed je?
“In de eerste maand heb ik alleen meegelopen en geassisteerd. Ik mocht gedurende deze periode steeds meer delen van de behandeling overnemen, waaronder foto’s maken, verdoven en extraheren. Daarna had ik een eigen assistent en agenda en mocht ik bepaalde behandelingen zelfstandig uitvoeren. Ik heb met name controles gedaan, nieuwe patiënten gezien, vullingen gemaakt en pijnklachten behandeld. De begeleidend tandarts was altijd in een kamer in de buurt aan het werk. Met hem erbij heb ik ook af en toe een kroon geplaatst.”

Hoe verliep het?
“Goed. Ik vond het heel leuk om in teamverband te werken, met zowel assistenten als tandartsen. Ik werd open ontvangen, er werd naar me geluisterd, ik kon mezelf zijn en hoefde niet onderaan de ladder te beginnen. Met de andere tandartsen kon ik goed over behandelingen discussiëren. Ik had nooit gedacht dat ik zoveel patiënten in een dag kon behappen. Met een goede assistent erbij en door gestructureerd te werken, leer je sneller werken dan op de universiteit. De stap naar het werkzame leven is door mijn stage kleiner geworden.”

Heb je nog tips?
“Blijf altijd jezelf en wees niet bang dat iets mislukt. Als zesdejaars student ben je in principe in staat patiënten zelfstandig te behandelen. Als het niet lukt, kun je altijd de begeleidend tandarts erbij halen.”

Kataya Reitsema, Groningen: ‘De tandarts heeft me een baan aangeboden’

Waar liep je stage?
“Ik liep van februari tot begin juni stage in drie praktijken in Friesland: twee algemene praktijken en één verwijspraktijk voor kaakchirurgie en implantologie. Deze stageplaatsen heb ik zelf gezocht.”

Wat deed je?
“In het begin heb ik veel meegekeken en geassisteerd, zodat ik goed kon zien hoe de tandarts het zelf deed. Ik ben begon met het uitvoeren van controles. Daarna heb ik restauraties, extracties en eerste bezoeken van patiënten gedaan. Ik had een eigen assistent. De tandarts was altijd in het pand aanwezig voor vragen of hulp.“

Hoe verliep het?
“De stage was erg leerzaam en ik heb goede begeleiding gehad. De afspraak was om bij de behandelingen in te zetten op kwaliteit en niet op snelheid. Een van de dingen die ik heb geleerd, is om sommige behandelingen net even wat anders uit te voeren dan ik gewend was. Bijvoorbeeld om een frontrestauratie te maken met een contactmatrix, die ik normaal alleen in de zijdelingse delen gebruik. Ook heb ik geleerd om fourhanded te werken, wat veel effciënter is. De tandartsen waren heel erg tevreden. Een van hen heeft me een baan aangeboden, die ik heb aangenomen.”

Heb je nog tips?
“Probeer een stage bij een algemene praktijk te combineren met een stage bij een gedifferentieerde tandarts, bijvoorbeeld een implantoloog. Dit is een mooie kans om nog tijdens je studie langere tijd ergens mee te kunnen kijken. Dat is heel leerzaam.”

Tekst: Karel Gosselink // Beeld: Rob Ter Bekke

stages
studenten

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen