Stagefonds Zorg benadert stage-gevende praktijken

24 augustus 2017

Tandartspraktijken die afgelopen schooljaar mbo-studenten Tandartsassistent hebben opgeleid, hebben recent bericht gehad van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Ze hebben namelijk recht op een tegemoetkoming uit het Stagefonds Zorg.

Werkgevers die studenten van de opleiding de MBO-opleiding Tandartsassistent een stageplek of een leerplaats bieden komen daardoor in aanmerking voor een uitkering van dit fonds. Voorwaarde is dat de organisatie een erkend leerbedrijf is. Mondzorgpraktijken met stagiairs hebben een aankondigingsbrief gekregen van het fonds met het verzoek uiterlijk 1 oktober online de tegemoetkoming aan te vragen.

Heeft uw praktijk eind augustus geen aankondigingsbrief ontvangen en meent u wel recht te hebben op een vergoeding uit het Stagefonds Zorg? Neem contact op met DUS-I via tel. 070 - 340 55 66 of stagefonds@minvws.nl.

Uitkering geldt voor BBL- en BOL-studenten

De MBO-opleiding Tandartsassistent kent zowel de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL; “lerend werken”) als de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL, reguliere opleiding met stage als onderdeel). De uitkering uit het Stagefonds geldt voor beide leerwegen. Voor BBL-lerenden komt deze bovenop de bestaande vergoeding uit de subsidieregeling Praktijkleren. 

Hoogte hangt af van aantal aanvragen

De hoogte van de vergoeding uit het Stagefonds bepaalt het ministerie van VWS aan de hand van het aantal aanvragen. Deze kan daarom jaarlijks verschillen. In 2016 lag de bijdrage tussen de 1.200 en 1.500 euro per stage-Fte.

Over het Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) maakt het mogelijk dat zorginstellingen die een stageplaats bieden aan studenten van bepaalde zorgopleidingen, (achteraf) een bijdrage kunnen krijgen voor de kosten van die stagebegeleiding. Het doel is dat er door het Stagefonds meer stageplaatsen worden gerealiseerd en stagiaires een betere begeleiding krijgen. De verwachting is dat dit de in- en doorstroom van zorgpersoneel bevordert.

0 reacties op Stagefonds Zorg benadert stage-gevende praktijken