Stagefonds Zorg benadert stage-gevende tandartsen

08 augustus 2016

Tandartspraktijken die afgelopen schooljaar mbo-studenten Tandartsassistent hebben opgeleid, krijgen medio augustus bericht van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Ze hebben namelijk recht op een tegemoetkoming uit het Stagefonds Zorg.

Sinds afgelopen schooljaar 2015 – 2016 valt de MBO-opleiding Tandartsassistent onder het Stagefonds Zorg. Werkgevers die studenten van deze opleiding een stageplek of een leerplaats bieden komen daardoor in aanmerking voor een uitkering van dit fonds. Voorwaarde is dat de organisatie een erkend leerbedrijf is.

De SBB benadert medio augustus mondzorgpraktijken met een aanvraagformulier voor de tegemoetkoming. Die dient te worden gecontroleerd en uiterlijk 1 oktober 2016 geretourneerd. Wie eind augustus geen formulier heeft ontvangen over het afgelopen schooljaar kan tot 1 oktober zelf subsidie aanvragen op www.stagefondszorg.nl.

Uitkering geldt voor BBL- en BOL-studenten

De MBO-opleiding Tandartsassistent kent zowel de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL; “lerend werken”) als de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL, reguliere opleiding met stage als onderdeel). De uitkering uit het Stagefonds geldt voor beide leerwegen. Voor BBL-lerenden komt deze bovenop de bestaande vergoeding uit de subsidieregeling Praktijkleren. 

Hoogte hangt af van aantal aanvragen

De hoogte van de vergoeding uit het Stagefonds bepaalt het ministerie van VWS aan de hand van het aantal aanvragen. Deze kan daarom jaarlijks verschillen. Als voorbeeld: in 2014 was het normbedrag voor de MBO/BOL-opleiding Doktersassistent  € 1.743,16 per fte en voor de MBO/BBL-opleiding Doktersassistent was het € 1.421,14 per fte.

Over het Stagefonds Zorg

Het Stagefonds van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) maakt het mogelijk dat zorginstellingen die een stageplaats bieden aan studenten van bepaalde zorgopleidingen, (achteraf) een bijdrage kunnen krijgen voor de kosten van die stagebegeleiding. Het doel is dat er door het Stagefonds meer stageplaatsen worden gerealiseerd en stagiaires een betere begeleiding krijgen. De verwachting is dat dit de in- en doorstroom van zorgpersoneel bevordert. In het studiejaar 2013 – 2014 maakten zo’n 50.000 stages aanspraak op een uitkering uit het fonds. 

Lees meer: VWS-brief over Stagefonds Zorg 2015 - 2016 (inclusief aanpassingen 2016 - 2017)

0 reacties op Stagefonds Zorg benadert stage-gevende tandartsen