facebook

Start je een nieuwe praktijk? Meld het bij de IGJ

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
1 minuut
Sprinter
De IGJ vraagt nieuwe zorgaanbieders – waaronder tandartsen - die onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vallen, om 3 maanden voordat zij starten met de zorgverlening, dit online te melden. Hiervoor heeft de IGJ een website gelanceerd.

Melden via nieuwe website

De nieuwe mondzorgpraktijk kun je melden op www.meldennieuwezorgaanbieders.nl. Hierop beantwoord je een aantal vragen over je praktijk, bijvoorbeeld over de voorgenomen startdatum, de vormen van zorg die verleend zullen worden en aan hoeveel patiënten je verwacht zorg te gaan verlenen.

IGJ informeert je over eisen en wetgeving

Bij de melding word je geïnformeerd over de wetgeving die geldt voor zorgaanbieders.

Op de website staat verder een checklist met een korte omschrijving van de belangrijkste eisen vanuit de Wkkgz.

Dit zijn ook zaken waar de IGJ op toetst als zij bij een praktijk op bezoek komt.

Door deze meldingen van nieuwe zorgaanbieders heeft de IGJ snel in het vizier welke nieuwe zorgaanbieders onder haar toezicht vallen. Hierdoor kan de IGJ beter toezicht houden op de kwaliteit van zorg bij alle zorgaanbieders.

Meer informatie over het starten van een eigen praktijk

praktijk starten

Recent nieuws

Coronavirus
82 minuten