Start u een nieuwe praktijk? Meld het bij de IGJ!

15 april 2019

De IGJ vraagt nieuwe zorgaanbieders – waaronder tandartsen - die onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vallen, om 3 maanden voordat zij starten met de zorgverlening, dit online te melden. Hiervoor heeft de IGJ een website gelanceerd.

Melden via nieuwe website

De nieuwe mondzorgpraktijk kunt u melden op www.meldennieuwezorgaanbieders.nl. Hierop beantwoordt u een aantal vragen over uw praktijk, bijvoorbeeld over de voorgenomen startdatum, de vormen van zorg die verleend zullen worden en aan hoeveel patiënten u verwacht zorg te gaan verlenen.

IGJ informeert u over eisen en wetgeving

Bij de melding wordt u geïnformeerd over de wetgeving die geldt voor zorgaanbieders. Op de website staat verder een checklist met een korte omschrijving van de belangrijkste eisen vanuit de Wkkgz. Dit zijn ook zaken waar de IGJ op toetst als zij bij een praktijk op bezoek komt. Door deze meldingen van nieuwe zorgaanbieders heeft de IGJ snel in het vizier welke nieuwe zorgaanbieders onder haar toezicht vallen. Hierdoor kan de IGJ beter toezicht houden op de kwaliteit van zorg bij alle zorgaanbieders.

Meer informatie over het starten van een eigen praktijk

Total votes: 21
Lees meer over: praktijk starten

0 reacties op Start u een nieuwe praktijk? Meld het bij de IGJ!