facebook

Stevig advies Capaciteitsorgaan: leid jaarlijks 320 tandartsen op

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
2 minuten
Student
Het Capaciteitsorgaan pleit voor het opleiden van 320 tandartsen per jaar. De in totaal 275 tandartsen die nu jaarlijks aan hun opleiding beginnen, zijn er te weinig om in de noodzakelijke mondzorg te kunnen voorzien. Daar komt bij dat de overheid 240 plaatsen geheel financiert en de faculteiten zelf bijdragen aan de financiering van 35 plaatsen. De KNMT pleit al jaren voor meer in Nederland opgeleide tandartsen en roept de ministers Bruins van VWS en Van Engelshoven van OCW met klem op het advies te volgen.

‘Het is het derde advies op rij waarin het Capaciteitsorgaan aangeeft dat de mondzorg dringend behoefte heeft aan meer tandartsen,’ zegt KNMT-voorzitter Wolter Brands. De adviezen uit 2010 en 2013 zijn door toenmalig minister Schippers terzijde geschoven. Bovendien schafte zij in 2014 ook de werkgroep Eerstelijns Mondzorg van het Capaciteitsorgaan af. Dit alles passend in het onverstandige plan om de mondhygiënist zelfstandig, dus buiten de tandartspraktijk om, te laten boren, verdoven en röntgenfoto’s te laten maken.

3 keer is scheepsrecht

Brands: ‘Met het huidige advies in de hand zou ik zeggen: drie keer is scheepsrecht. De bevolking van Nederland heeft echt meer tandartsen nodig. Om die reden heeft de KNMT er blijvend bij de politiek op aangedrongen dat aan een experiment met de zelfstandige bevoegdheid van mondhygiënisten op zijn minst een deugdelijke raming van de capaciteit ten grondslag moet liggen. En dat er meer tandartsen moeten worden opgeleid als uit de raming blijkt dat de capaciteit aan tandartsen onvoldoende is. Dit hebben we ook in een uitgebreide reactie aan de Raad van State (pdf) uiteen gezet. Reden waarom minister Bruins, die de plannen van Schippers nu ten uitvoer brengt, het Capaciteitsorgaan toch weer om advies heeft gevraagd.’

Objectieve raming van belang

Dit heeft ertoe geleid dat er een Kamer Eerstelijns Mondzorg in het leven is geroepen, bestaande uit tandartsen, mondhygiënisten, opleidingen en verzekeraars. De Kamer maakt  inmiddels structureel onderdeel uit van het reguliere takenpakket van het Capaciteitsorgaan. Tot grote tevredenheid van de KNMT. ‘Het laat zien dat minister Bruins hecht aan een objectieve benadering van wat in de mondzorg wel en wat niet nodig is op het gebied van capaciteit. Ervan uitgaande dat deze adviezen worden overgenomen, zoals dat elders in de zorg altijd het geval is.’

Uitbreiding biedt structurele oplossing

Door in Nederland meer tandartsen op te leiden, hoeft minder gebruik te worden gemaakt van de instroom van buitenlandse tandartsen. ‘Zij voorzien op dit moment weliswaar in het tandartsentekort,’ zegt Brands ‘maar een structurele oplossing is het niet. Bijna de helft van de buitenlandse tandartsen keert na verloop van tijd terug naar het land van herkomst.’

Lees ook: Capaciteitsplan 2021-2024; Deelrapport Eerstelijns Mondzorg (pdf)

Capaciteitsorgaan
tandartsentekort

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen