Stuur e-mails aan KNMT-klachtenservice altijd via Zorgmail

22 januari 2019

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een tandarts verplicht om persoonlijke gezondheidsgegevens van patiënten veilig te verwerken. Dat geldt dus ook voor het per e-mail sturen van dergelijke gegevens.

KNMT-klachtenservice signaleert dat zij van tandartsen nog altijd e-mails met onbeveiligde persoonlijke gegevens van patiënten krijgt. Als een tandarts persoonlijke gezondheidsinformatie naar KNMT-klachtenservice wil e-mailen, is het dringende advies om dit via het beveiligde e-mailprogramma ZorgMail te doen. Wie niet over Zorgmail beschikt, wordt aangeraden bij de KNMT- klachtenfunctionaris advies in te winnen over eventuele alternatieven.

 

0 reacties op Stuur e-mails aan KNMT-klachtenservice altijd via Zorgmail