facebook

Tandartsen aan de slag met verminderen regeldruk

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
2 minuten
Schrapsessie overleg ordz
Tandartsen zijn een kwart van hun tijd kwijt aan administratie. Om die tijd te bekorten, kwamen vorige week tandartsen, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden in de mondzorg bij elkaar bij de KNMT in Utrecht. In een zogenaamde schrap- en verbetersessie werkten ze aan het verminderen van bureaucratie.

Tijdens de sessie passeerde een eerder door de aanwezige tandartsen opgestelde lijst met 9 regels de revue. Samen met zorgverzekeraars, de NZa, de Patiëntenfederatie Nederland en de IGJ werden ze onder de loep genomen: konden ze afgeschaft of verbeterd worden? Doel was om te komen met verbetervoorstellen waardoor de administratieve lastendruk in de mondzorg omlaag kan, en er meer tijd vrijkomt voor de patiënt.

Een van de grootste irritaties bij tandartsen is het proces van het aanvragen van machtigingen. Het nut van het moeten aanvragen werd soms betwist, maar ook het proces rondom afwijzigingen. Ook het patiëntendossier, de jaarlijkse risico-inventarisatie en –evaluatie en de verplichte publicatie van een prijslijst voor materiaal en techniek kwamen aan bod. Bij alle 9 regels zijn ideeën geformuleerd over hoe ze minder tijd kunnen vergen en hoe het doel dat de regel dient op een andere manier gehaald kan worden. Medio april gaan de deelnemers de definitieve actielijst opstellen, waarna een begin gemaakt kan worden met schrappen en verbeteren.

De door de KNMT georganiseerde schrap- en verbetersessies voor de mondzorg vinden plaats in het kader van de landelijke actie (Ont)Regel de Zorg.

Lees meer over de aansluiting van de KNMT bij (Ont)Regel de Zorg

Bekijk ook: KNMT-voorzitter Wolter Brands over de schrapsessie en de reactie van Leontine Schalk van zorgverzekeraar VGZ

belangenbehartiging
bureaucratie
regeldruk

Recent nieuws