facebook

Tarievenboekje 2019 verschenen

Profile picture for user Franc
Franc
van der
Vlugt
1 minuut
Spiegeltje van de tandarts
Het nieuwe tarievenboekje van de KNMT is verschenen. In deze uitgave staan de door de NZa vastgestelde prestaties en tarieven voor tandheelkundige en orthodontische zorg per 1 januari 2019. De papieren versie valt uiterlijk vrijdag 21 december bij de leden van de KNMT op de mat.

De tarieven tandheelkundige zorg stijgen daardoor met 3,7% en de tarieven orthodontische zorg met 3,5%. De NZa voert ook een beperkt aantal wijzigingen in de prestaties door.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor 2019:

Beoordelen röntgenfoto nu apart declarabel

Tandartsen kunnen voortaan ook alleen voor het beoordelen van een röntgenfoto een prestatie in rekening brengen. Door het toevoegen van prestaties voor het beoordelen wordt voorkomen dat foto’s opnieuw worden gemaakt als deze alleen beoordeeld moeten worden. De huidige prestaties gelden namelijk voor zowel het maken als het beoordelen van een röntgenfoto.

Nieuwe prestaties voor tandtechniek in eigen beheer

De prestaties en tarieven voor tandtechniek in eigen beheer zijn herzien op basis van onderzoek en bieden nu meer ruimte om innovatieve technieken te bekostigen.

Bijzondere tandheelkunde 

Centra voor bijzondere tandheelkunde (CBT) kunnen vanaf 2019 het collectief maximum tijdstarief (X831) in rekening brengen, óok als zij niet erkend zijn als instelling voor medisch-specialistische zorg (IMSZ). Tot 2019 kunnen centra zonder deze IMSZ-toelating alleen prestatie U05 ‘Tijdstarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten in rekening brengen.

Tarievenboekje 2019 (pdf)
Nabestellen Tarievenboekje 2019
Alles over prestaties en tarieven: www.knmt.nl/tarieven

tarieven

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen