facebook

Terug van vakantie? Dan heeft u dit misschien gemist aan zorg en recht

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
3 minuten
Backtowork
Ook tijdens de zomervakantie is er een aantal wetten en richtlijnen aangenomen en zijn nieuwe wetsvoorstellen ingediend die de mondzorg raken. Hieronder een overzicht.

Wijziging Wet BIG op komst

De Eerste Kamer heeft op 10 juli ingestemd met wijziging van de Wet BIG. Het tuchtrecht wordt op een aantal onderdelen aangepast en ook wordt in de Wet BIG opgenomen dat onder andere tandartsen hun BIG-nummer bekend moeten maken.

Kijk voor verdere informatie hier.

Voorstel om de WGBO aan te passen

Op 12 juli heeft minister Bruno Bruins voor Medische Zorg een voorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de WGBO aan te passen. In het wetsvoorstel wordt de bewaartermijn van patiëntendossiers verlengd, krijgen nabestaanden soms ook het recht om het patiëntendossier in te zien, en wordt voorgesteld om  ‘samen beslissen’ in de WGBO op te nemen.

Kijk voor verdere informatie hier.

Ook nieuwe Aanpassingswet AVG

Daarnaast is de WGBO al op een paar punten gewijzigd door de Aanpassingswet AVG die in juli is aangenomen. Dit betekent onder andere dat de termijn waarbinnen u op inzage- en vernietigingsverzoeken moet reageren is gewijzigd. Ook mag u door de komst van de AVG geen vergoeding meer vragen voor een kopie van het dossier.

Kijk voor verdere informatie hier.

Herziene richtlijn Tandheelkundige radiologie geautoriseerd

De KNMT heeft de herziene richtlijn Tandheelkundige radiologie geautoriseerd. Dat betekent dat tandartsen aan de slag kunnen met de implementatie van de richtlijn in de praktijk.

Kijk voor verdere informatie hier.

Taakherschikking in de mondzorg

Minister Bruins voor Medische Zorg maakte op 6 juli definitief bekend een 5-jarig experiment aan te willen gaan waarbij mondhygiënisten zonder tussenkomst van een tandarts in een eigen praktijk kleine gaatjes mogen boren, röntgenfoto’s mogen maken en verdoving mogen toedienen. De Kamer krijgt nog de mogelijkheid om zich uit te spreken over het ontwerpbesluit van de minister, voordat het ter advisering aan de Raad van State zal worden voorgelegd. 

Informatie over het standpunt van de KNMT met betrekking tot taakherschiking staat hier.

Informatie over de KNMT-actie Mondzorg = Teamwork vindt u hier.

Wetsvoorstel Zorgfraude

De KNMT heeft begin juli gereageerd op de internetconsultatie rondom het wetsvoorstel ‘Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg’. De KNMT vindt het zorgelijk dat het nieuwe conceptwetsvoorstel een wettelijke plicht creëert tot het doorbreken van het beroepsgeheim.

Kijk voor verdere informatie hier.

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding aangenomen

Eind juni heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ aangenomen. Dit betekent dat er een verbod komt op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de zorg (ook in de mondzorg), het onderwijs, het openbaar vervoer en overheidsgebouwen. Het gaat om bijvoorbeeld een nikaab, boerka, bivakmuts of integraalhelm. Op straat mag gezichtsbedekkende kleding nog wel worden gedragen.

Wanneer de wet in werking zal gaan treden moet nog bekend worden gemaakt.

Nieuw afwegingskader en stappenplan bij meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Wanneer moet je als tandarts vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis? Het nieuwe afwegingskader helpt tandartsen vanaf 2 juli bij het nemen van de beslissing om te melden.

Kijk voor verdere informatie hier.

Naamswijziging IGJ is rond

Per 1 augustus is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet langer ‘in oprichting’. Hoewel de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg al sinds oktober vorig jaar waren samengevoegd, was er tot 1 augustus nog geen wettelijke fusie.

Dit is nu wel het geval, waardoor de toevoeging ‘in oprichting’ is komen te vervallen.

Werkgevers gecompenseerd voor transitievergoeding

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarbij werkgevers worden gecompenseerd voor het betalen van transitievergoedingen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers. De compensatie kan waarschijnlijk vanaf 1 april 2020 bij het UWV worden aangevraagd en geldt ook voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. 

Kijk voor verdere informatie hier.

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)
Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)
wet- en regelzaken

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen