Terugblik: Het Grote Zorgdebat

21 februari 2017
Het Grote Zorgdebat

Tijdens het mede door de KNMT georganiseerde Grote Zorgdebat gingen tien aspirant Tweede-Kamerleden met elkaar in debat over hun plannen met de zorg. Lees een terugblik of kijk het debat terug:

Er valt op 15 maart echt wat te kiezen in de zorg, zo bleek uit Het Grote Zorgdebat. Of het nu gaat om arbeidscontracten, een stelselwijziging of preventie. Er was grote belangstelling, 1300 mensen kwamen naar Nieuwegein om het debat, georganiseerd door 25 verschillende patiënten-, cliënten-, beroeps- en brancheorganisaties,  bij te wonen. Ook konden mensen live meekijken via Skipr.nl.

Politici van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, SP, D66, 50Plus en PVV spraken over de krappe arbeidsmarkt, maatwerk voor patiënten en cliënten, de juiste zorg op de juiste plaats en preventie.

Op de vraag hoe zet je de patiënt/cliënt echt centraal, waren er verschillende antwoorden. Geef zorgverleners meer tijd (Linda Voortman, GroenLinks) en patiënten/cliënten meer aandacht (Mona Keijzer, CDA), maak meer gebruik van kijk- en luistergeld (Carla Dik-Faber, ChristenUnie) of maak meer ruimte voor samen beslissen (Arno Rutte, VVD). Ook het uitzwaaien van zorgmanagers kan helpen voor meer handen aan het bed (Karen Gerbrands, PVV). Of door innovaties zoals e-health en domotica slim in te zetten (Pia Dijkstra, D66). Dit zou ook een oplossing kunnen bieden voor de tekorten van medewerkers in de zorg. Volgens partijen moet vooral het beeld van werken in de zorg aantrekkelijker worden gemaakt. Dit door meer vaste contracten voor zorgpersoneel (Renske Leijten, SP). Of een jaarlijkse schrapwet die de administratieve lasten vermindert (Kees van der Staaij, SGP).

Uit de peiling onder het publiek bleek dat preventie een belangrijk thema is. Vanuit het publiek kwam dan ook de suggestie voor een preventie-akkoord voor zowel fysieke als geestelijke gezondheid. Maar hoe vrijblijvend is preventie volgens politieke partijen? Een actieve overheid die gezondheidsverschillen aanpakt en jongeren weerhoudt van roken (Marith Volp, PvdA) of een overheid die ouderen actief stimuleert om mee te doen in preventieprogramma’s (Leonie Sazias, 50PLUS).

Alle partijen waren het erover eens dat de bureaucratie in de zorg moeten aangepakt en dat er meer geïnvesteerd moet worden in personeel in de zorgsector.  Politici pleitten voor meer medewerkers op de werkvloer, verplichte bij- en nascholing en meer zorg op afstand door robots en domotica.

Het Grote Zorgdebat stond onder leiding van Donatello Piras en werd georganiseerd door ActiZ, ANBO, Federatie Medisch Specialisten, GGD-GHOR Nederland, GGZ Nederland, Ieder(in), KBO-PCOB, KNGF, KNMG, KNMP, KNMT, KNOV, LAD, LHV, LPGGZ, NFU, NVM Mondhygiënisten, NVVP, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, SGF, VGN, Voedingscentrum, V&VN, Zorgverzekeraars Nederland.

Skipr vroeg KNMT-voorzitter Wolter Brands na afloop om een reactie.

Lees ook een kort verslag van het debat bij het Nt

Lees meer over: eerstelijnszorg

0 reacties op Terugblik: Het Grote Zorgdebat