facebook

Tijd, aandacht en samenwerking voor betere ouderenzorg

Profile picture for user Hans Scholten
Hans
Scholten
2 minuten
EerstelijnsCafé
Wat moet er gebeuren om goede zorg voor de ongeveer 500.000 kwetsbare ouderen die nog thuis wonen te waarborgen? Die vraag stond donderdag 7 september centraal op het mede door de KNMT georganiseerde EerstelijnsCafé. Zorgverleners, bestuurders en politici wisselden er met elkaar over van gedachten.

Nederland vergrijst in rap tempo, en mensen worden steeds ouder. De groep ouderen tot op hoge leeftijd helpen een prettige oude dag te beleven,  vraagt een hoop van de eerstelijnszorg. ‘Daarbij is niet genezing ons hoogste doel, maar verbeteren van het functioneren en de kwaliteit van leven’, zo stelde Paul Wouda, kaderhuisarts van de Zorggroep DOH in Eindhoven.

De eerstelijns zorg speelt met allerlei initiatieven in op de steeds groter wordende zorgvraag van 75-plussers, zoals nieuwe samenwerkingsverbanden of initiatieven op gebied van wonen. Toch voelen huisartsen, tandartsen, apothekers, wijkverpleegkundigen en thuiszorgers zich nu vaak tekortschieten, zo bleek tijdens het café.

Ze gaven aan dat er domweg te weinig tijd is om de groep kwetsbare ouderen in beeld te krijgen, en ze vervolgens op hun persoonlijke situatie afgestemde zorg te bieden. Ook de onderlinge samenwerking tussen zorgverleners blijkt complex en laat nog te wensen over. Tandarts Arie Hoeksema: ‘Een grote groep ouderen met problemen komt nu niet eens in beeld, ze mijden de zorg. Dat is schrijnend. Betere samenwerking en een breed geaccepteerd en kraakhelder elektronisch patiëntendossier zijn hard nodig om dat in de toekomst te voorkomen.’

De zorgverleners pleitten tijdens het café dan ook voor financiering-op-maat van de zorg, en het opheffen van barrières die onderlinge samenwerking en gegevensuitwisseling belemmeren. En voor het verlagen van het aantal patiënten per huisarts: ‘De ouderen waar het om gaat hebben dit land opgebouwd. We kunnen hen niet in de steek laten. De huisartspraktijken moeten kleiner, zodat we deze groep de aandacht kunnen geven die ze verdienen’, aldus huisarts en LHV-bestuurder Garmt Postma.

Het EerstelijnsCafé wordt georganiseerd door de gezamenlijke belangenorganisaties in de eerstelijn Actiz, InEen, KNGF, KNMP, KNMT, LHV en NHG. 

eerstelijnszorg
ouderen

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen