facebook

Twee ontwerpbesluiten tot wijziging van het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie en het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie gaan adviesronde in

Arjen
van
Driel
2 minuten
Kaakchirurg
Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) is voornemens het Besluit DMO en het Besluit MKA te wijzigen in verband met de Europese Richtlijn.

Formele erkenning oude opleidingstitels in Europees verband

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) is voornemens het Besluit DMO en het Besluit MKA te wijzigen in verband met de Europese Richtlijn. Het gaat om een technische aanpassing waardoor een artikel uit de Europese Richtlijn van toepassing wordt verklaard. Het gaat kort gezegd om de erkenning van oude opleidingstitels uit bepaalde landen. De aanpassing wordt gedaan op verzoek van de Europese commissie en het ministerie van VWS. De aanpassing formaliseert wat de RTS al uitvoerde rechtstreeks op grond van de Europese Richtlijn.

Orthodontie: aangepaste scholingseis voor buitenslands gediplomeerden en werkureneis voor herregistratie

Een tweede ontwerpbesluit betreft de voorgenomen aanpassingen van het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie. Deze aanpassingen moeten er voor zorgen dat een individueel scholingsprogramma in het kader van herregistratie, herintreding en de registratie van buitenslands gediplomeerden beter uitvoerbaar is. Ook is het voornemen om mogelijk te maken dat orthodontisten die langer dan 25 jaar als specialist zijn geregistreerd, niet 16 uur per week maar 8 uur per week gewerkt moeten hebben om voor herregistratie in aanmerking te komen.

Betrokkenen kunnen ook een reactie geven

Beide besluiten liggen nu voor advies voor aan diverse relevante partijen. Deze partijen hebben tot 30 oktober 2019 de tijd om eventueel advies uit te brengen.

De integrale tekst van het ontwerpbesluit is te vinden op www.knmt.nl/cts. Overige belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het voorgenomen besluit schriftelijk kenbaar maken, binnen 4 weken na publicatie van deze kennisgeving in het Nederlands tandartsenblad NT (editie september 2019). Schriftelijke zienswijzen of vragen kunnen worden gericht aan de secretaris CTS, mr. M.C.J. Rozijn, via cts.knmt@fed.knmg.nl.

College Tandheelkundige Specialismen (CTS)
tandartsspecialisten

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen