Tweede Kamer in conclaaf over mondzorg

22 februari 2017
Tweede Kamer

Taakherschikking, het tekort aan tandartsen en de mondzorg voor kwetsbare groepen: de Tweede Kamer en minister Schippers gingen er deze week met elkaar over in gesprek. 

Ze deden dat afgelopen dinsdag in een zogenaamd Algemeen Overleg, waarin zorgwoordvoerders van de partijen in de Tweede Kamer zaken bij de minister onder de aandacht kunnen brengen. Dit kwam in hoofdlijnen aan bod:

Tekort aan tandartsen

Verschillende Kamerleden gaven in het overleg aan zich ernstige zorgen te maken over het grote aantal buitenlandse tandartsen dat de afgelopen jaren in Nederland komt praktiseren bij gebrek aan hier opgeleide tandartsen. In reactie daarop zegde de minister toe dit jaar een capaciteitsonderzoek te zullen doen. Daaruit moet blijken hoeveel tandartsen, mondhygiënisten en assisterenden er de komende jaren nodig zijn.

Taakherschikking

Wat taakherschikking betreft maakten de Kamerleden zich zorgen over de verdeeldheid in het veld. De meeste partijen gaven aan in principe voorstander te zijn maar zien het belang in van overeenstemming tussen tandartsen en mondhygiënisten. Daarop reageerde de minister door te stellen dat ze met alle partijen, en ook de opleidingen, rond de tafel gaat zitten om de feiten en meningen nog eens goed op een rijtje te zetten, om daarna tot een definitief besluit te komen. De minister gaf aan daarbij te streven naar een resultaat dat zowel goed is voor tandartsen als voor mondhygiënisten.

Kwetsbare groepen

Zowel voor kinderen uit arme gezinnen, die minder vaak naar de tandarts gaan en slechtere gebitten hebben, als voor kwetsbare ouderen moet de mondzorg beter, vindt de politiek eensgezind. De minister stelde daarop dat ze de resultaten van het project GigaGaaf, waarin mondzorgpraktijken en consultatiebureaus samenwerken, landelijk wil gaan uitrollen. Ook gaat ze kijken of er zogenaamde GIDS-gelden ten goede kunnen komen voor mensen met achterstanden in mondgezondheid. Voor de projecten die de mondzorg al heeft opgezet voor kwetsbare ouderen kwamen vanuit verschillende hoeken complimenten. De minister gaat na de zomer verslag uitbrengen van de eerste resultaten.

Vroegsignalering

De minister gaf tijdens het overleg ook nog aan veel heil te verwachten van het vroegtijdig signaleren door tandartsen van gezondheidsproblemen. Ze riep de mondzorg op hier echt werk van te maken, samen met de huisartsen.

KNMT kijkt tevreden terug

De KNMT kijkt tevreden terug op het Haagse overleg. KNMT-voorzitter Wolter Brands: 'De afgelopen maanden hebben we intensief contact gehad met de zorgwoordvoerders in de Tweede Kamer en dat was duidelijk terug te horen in de inbreng van de verschillende Kamerleden. Er worden nu eindelijk stappen gezet om iets te doen aan het tandartsentekort. En we krijgen als sector alsnog de kans samen te komen tot een goede taakverdeling in de mondzorg. Waarbij feitelijke argumenten ingebracht en bediscussieerd kunnen worden en waarbij het belang van de patiënt voorop staat. Ten slotte was er welverdiende aandacht voor kwaliteit en preventie in de mondzorg, met name voor kwetsbare groepen. De komende periode blijft de KNMT zich uiteraard verder inzetten op deze voor de tandarts zo belangrijke onderwerpen.'

Terugkijken

Bekijk het Algemeen Overleg mondzorg terug

0 reacties op Tweede Kamer in conclaaf over mondzorg