UPDATE: brief GGD Brabant inzake Hepatitis B ontvangen?

02 juli 2019
Vaccinatie

GGD-regio Hart voor Brabant heeft recent tandartsen een brief gestuurd over bescherming tegen Hepatitis B. Daarin stelt de GGD dat de norm zoals vermeld in de richtlijn Infectiepreventie voor mondzorgpraktijken afwijkt van het landelijke protocol.

Enkele KNMT-leden hebben daarover vragen gesteld aan de KNMT. Daarop heeft de KNMT contact gezocht met de GGD om de inhoud van de brief te bespreken.

Update 2 juli 2019

De KNMT is inmiddels in gesprek geweest met de GGD Hart van Brabant. In de richtlijn Infectiepreventie voor mondzorgpraktijken staat dat alle tandartsassistenten beschouwd moeten worden als risicovormers en om die reden een titer van >100 IE/l moeten hebben. 

Bij het tot stand komen van de richtlijn is gekeken naar specifieke situaties in de mondzorgpraktijk. Daaruit blijkt dat tandartsassistenten vaker werkzaamheden binnen de praktijk combineren en flexibel inzetbaar zijn. Zo helpen bijvoorbeeld balieassistenten bij drukte of ziekte ook wel eens in de sterilisatieruimte. Het is ondenkbaar dat zij bij deze werkzaamheden niet (voldoende) beschermd zouden zijn tegen de infectieziekte hepatitis B.

Het advies in de richtlijn Infectiepreventie gaat daarmee iets verder dan het landelijk protocol, maar sluit zo beter aan bij de specifieke situatie in de mondzorg.

Tandartsen in de regio GGD Zuid- Oost Brabant ontvangen binnenkort ook een brief waarin de GGD oproept om alle tandartsassistenten te laten vaccineren.

0 reacties op UPDATE: brief GGD Brabant inzake Hepatitis B ontvangen?