facebook

[UPDATE] Patiënt vanaf 16 jaar moet eigen nota krijgen

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
2 minuten
Jongere
Tandartspraktijken moeten kinderen vanaf 16 jaar hun eigen nota sturen. Dit is een al langer bestaande regel, maar recent heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een tandartspraktijk gewezen op de naleving ervan. Alleen als 16- en 17-jarigen daarvoor expliciet toestemming geven, mag de nota toch naar de ouders.

De eigen nota is nodig omdat kinderen vanaf hun 16e zelfstandig een behandelovereenkomst kunnen aangaan. Zij hebben ook zelf recht op informatie over de behandeling en deze informatie valt onder het medisch beroepsgeheim van de tandarts. Het medisch beroepsgeheim van de tandarts geldt ook tegenover de ouders of verzorgers.

De kosten voor een tandheelkundige behandeling van een patiënt van 16 jaar en ouder horen daarom niet terecht te komen op een zogenoemde verzamelnota. Ook een aparte nota die in één envelop verstuurd wordt met een nota aan de ouders of verzorgers mag niet. De patiënt moet een eigen nota krijgen die persoonlijk aan hem gericht is.

Deze verplichting komt voort uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (artikel 7:447). De Autoriteit Persoonsgegevens is belast met het toezicht en kan sancties opleggen bij overtreding.

Patiënten vanaf 16 jaar kunnen ook toestemming geven om informatie over de behandeling, met als doel het verzenden en betalen van de nota, wél te delen met de ouders of verzorgers. Deze toestemming van de patiënt moet wel voldoen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt. Zo moet de toestemming uit vrije wil zijn gegeven en moet duidelijk zijn dat de gegeven toestemming betrekking heeft op het verzenden van de nota aan de ouders. Dat betekent dat de patiënt dus goed door de tandarts moet zijn geïnformeerd over het doel waarvoor de toestemming wordt gegeven. De tandarts dient de toestemming van de patiënt ook goed te documenteren in het patiëntendossier.

De KNMT zal met de factoringmaatschappijen in gesprek treden over een goede afhandeling van nota's voor kinderen vanaf 16 jaar.

(De een-na-laatste alinea in dit nieuwsbericht is toegevoegd op donderdag 13 april.)

factureren
praktijkvoering

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen