facebook

Update: Thema-avond 'Wet zorg en dwang' voor tandartsen

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Dwang2
Tandartsen die werken met mensen met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie, hebben sinds 1 januari 2020 te maken met de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet regelt onvrijwillige zorg en opnames. Om tandartsen te informeren over de nieuwe wet organiseert de KNMT de speciale thema-avond 'De Wet zorg en dwang - ook voor de tandarts van belang?'

Werken met de wet aan de hand van casuïstiek

Tijdens de speciale thema-avond hoort u wat er in de wet staat dat voor tandartsen van belang is. Daarnaast bespreken tandarts gehandicaptenzorg Ted Zuidgeest, orthopedagoog Henk Algra en gezondheidsjurist Monica de Visser aan de hand van casussen de impact van de wet.

Thema-avond 16 maart in Utrecht

De thema-avond wordt gehouden op maandag 16 maart 2020 bij de KNMT in Utrecht. Om 18.00 is de ontvangst met een broodbuffet. Het inhoudelijke programma duurt van 19.00  - 21.30 uur (inclusief borrel). De avond is gratis toegankelijk voor KNMT-leden.

Update 27 januari: de thema-avond is vol. U kunt niet meer deelnemen op maandag 16 maart. Bij voldoende belangstelling organiseert de KNMT een extra avond; u kunt uw belangstelling hiervoor kenbaar maken via het KNMT Congresbureau.

Wet zorg en dwang gaat uit van zorg op vrijwillige basis waar mogelijk

De Wet zorg en dwang (Wzd) heeft sinds 1 januari 2020 de Wet Bopz (bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) vervangen. Het doel ervan is om mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter te beschermen. Kern van de wet is dat de zorg voor ouderen en mensen met een beperking zoveel mogelijk op vrijwillige basis moet plaatsvinden.

Via de informatie-avond beoogt de KNMT tandartsen die werken met cliënten die onder de Wet langdurige zorg vallen te informeren over de gevolgen van de wet in de praktijk. Ook informeren we u graag over de gesprekken die de KNMT samen met andere veldpartijen voert met het ministerie van VWS. We overleggen met hen over de onduidelijkheden in de uitvoerbaarheid van de wet en hoe deze beter in de praktijk toepasbaar gemaakt kan worden.

 

 

Wet zorg en dwang (Wzd)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen