Update uitstel handhaving Wet DBA

21 december 2016
Samenwerken

Naar aanleiding van de in de tweede voortgangsrapportage Wet DBA aangekondigde verlenging van de implementatietermijn heeft de Belastingdienst op haar website nu een toelichting gegeven op het uitstel van de handhaving van de Wet DBA.

De Belastingdienst meldt het volgende:

Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 januari 2018 geen boete of naheffing. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden. De handhaving wordt opgeschort tot 1 januari 2018. Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen in de periode tot die datum dus geen boetes of naheffingen, behalve evidente kwaadwillenden. Wij gaan een coachende rol vervullen op de werkvloer. Zo wordt duidelijk wat wel en wat niet kan. Daarnaast onderzoekt het kabinet of het arbeidsrecht herijkt moet worden om beter aan te sluiten op de praktijk. Het kabinet wil daar haast mee maken en hoop voor een volgend regeerakkoord met resultaten te komen. Het ministerie van SZW staat ervoor open om met de sectoren te praten over de mogelijkheden die de Wet werk en zekerheid biedt. Bijvoorbeeld via de cao of ministeriële regeling. Met de maatregelen wil het kabinet de overgang naar de wet DBA voor zzp’ers en opdrachtgevers vergemakkelijken.

Gevolgen

Bij een coachende rol horen geen naheffingen of boetes. In feite betekent dit dat er tot 1 januari 2018 sprake is van een met een tijdens de VAR bestaande vrijwaring te vergelijken situatie. En kan een opdrachtgever tot die datum op basis van de goedgekeurde modelovereenkomsten voor de mondzorg samenwerken met een tandarts of mondhygiënist, zonder risico op het achteraf vaststellen van een (fictieve) dienstbetrekking met naheffingen tot gevolg. Het uitstel van de handhaving van de wet DBA zegt niets over de beoordeling van het ondernemerschap van de opdrachtnemer. De fiscale kwalificatie van een tandarts is nog steeds afhankelijk van de beoordeling door de Belastingdienst na afloop van ieder kalenderjaar.

In de tweede voortgangsrapportage Wet DBA kondigt staatssecretaris Wiebes aan dat er ook wordt onderzocht of er aan de beoordeling van de arbeidsrelatie toetsbare criteria kunnen worden toegevoegd, die ervoor zorgen dat het duidelijker wordt hoe een arbeidsrelatie wordt aangemerkt: als verricht buiten dienstbetrekking of als arbeidsovereenkomst. Dergelijke criteria hoeven voor de sector mondzorg echter niet voordelig te zijn. De KNMT blijft de ontwikkelingen kritisch volgen en brengt daar waar mogelijk haar zienswijze in.

Heeft u nog vragen over de wet DBA? Stel ze aan KNMT Ledenservice of praktijkspecialist Harry Korver.

Lees meer over:

0 reacties op Update uitstel handhaving Wet DBA