Van Loveren: start experimenten met preventie kindergebit

30 april 2018

Het is hoog tijd om te experimenteren met een andere vorm van organisatie en financiering van preventie van het kinder- en jeugdgebit. Dat zegt Cor van Loveren, die binnenkort afscheid neemt als hoogleraar Preventieve Tandheelkunde aan ACTA, in het aprilnummer van het Nederlands Tandartsenblad. 

Van Loveren is samen met een groep wetenschappers uit de tandheelkunde bezorgd over de kleine groep kinderen  in Nederland met heel veel cariës, veelal afkomstig uit de groep Nederlanders met een lage sociaaleconomische status (ses).

Om de preventie te verbeteren denkt Van Loveren onder meer aan een experiment met het opnemen, beoordelen en verbeteren van voorlichtingsgesprekken aan kinderen en ouders in de praktijk. Ook zou bij een aantal GGD’en als experiment de tandheelkundig preventief medewerker weer ingevoerd kunnen worden, met mogelijk een wat uitgebreider pakket met preventieve verrichtingen als een fluoride-applicatie.

Verder wijst hij op Scandinavische landen als voorbeeld voor een experiment. Daar wordt de tandheelkundige zorg voor de jeugd centraal gestuurd vanuit de overheid, die kinderen al heel jong oproept om naar de tandarts te gaan. In het hele NT-artikel op www.knmt.nl/nieuws/preventie wordt uitgebreider beschreven hoe preventie van het kindergebit in Zweden, Noorwegen, Denemarken en in Schotland verloopt.

Total votes: 74

0 reacties op Van Loveren: start experimenten met preventie kindergebit