Vanaf 1 april: samenloopcontroles bij Wlz-zorg

30 januari 2018

Zorgverzekeraars gaan vanaf 1 april 2018 zogenaamde samenloopcontroles uitvoeren. Ze kijken vanaf dat moment of ingediende declaraties voor de basisverzekering niet ten laste van de Wet langdurige zorg (Wlz) hadden moeten komen.

Zorgverleners declareren soms behandelingen in de basisverzekering terwijl een patiënt een zogenaamde indicatie voor verblijf en behandeling in de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft en in een instelling verblijft. In dat geval moet de verleende zorg ten laste van de Wlz komen.

Zorgverzekeraars gaan nu declaraties controleren van patiënten met een Wlz-indicatie. Als uit de controles blijkt dat een declaratie voor de basisverzekering is ingediend, terwijl er sprake is van een Wlz-indicatie, wordt de declaratie afgekeurd. De zorgverzekeraars kennen er dan de retourcode 8983 aan toe,  “Declaratie betreft geen Zvw” (Zorgverzekeringswet).

De zorgverzekeraars gaan in 2017 ingediende declaraties achteraf controleren. Vanaf 1 april 2018 doen ze dat direct (dat is overigens 3 maanden later dan eind 2017 aangekondigd).

Toelichting van Zorgverzekeraars Nederland op 'samenloopcontroles' (pdf)

Informatie 'veelgestelde vragen' over samenloopcontroles van Zorgverzekeraars Nederland

KNMT pleit voor ‘Wlz-check’

Dat het regelmatig verkeerd gaat met de declaraties ligt overigens niet aan de zorgverleners. Die kunnen nu namelijk niet altijd toetsen of de zorg die ze leveren onder de Wlz valt (à la de COV-check). De KNMT en andere beroepsorganisaties vragen de Tweede Kamer en het  kabinet dit alsnog mogelijk te maken. Dat voorkomt een hoop overbodige rompslomp. De eerste signalen vanuit het ministerie van VWS stemmen alvast hoopvol.

Wat is uw ervaring?

De KNMT is benieuwd naar uw ervaringen. Die delen we met Zorgverzekeraars Nederland, die ook hecht aan een zorgvuldige invoering van deze nieuwe werkwijze. Meld u ervaring bij KNMT Ledenservice. Uw reactie helpt bij het monitoren en evalueren van de nieuwe werkwijze.

Total votes: 91

0 reacties op Vanaf 1 april: samenloopcontroles bij Wlz-zorg