facebook

Vanaf 1 januari 2016: vergewis- en meldplicht mondzorgteam

2 minuten
Gebit
Neemt u na 1 januari 2016 een nieuwe medewerker aan, houd dan rekening met de vergewis- en meldplicht voor werkgevers en opdrachtgevers. Deze vergewis- en meldplicht zijn een uitvloeisel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Vergewisplicht

De vergewisplicht houdt in dat u kunt aantonen bekend te zijn met de wijze waarop uw personeel en opdrachtnemers in het verleden als zorgverlener hebben gefunctioneerd. Het gaat er dus om dat in uw praktijk zorgverleners werken die goede kwaliteit van zorg leveren. Belangrijk is dat u de vergewisplicht actief invult. De plicht geldt voor zowel BIG- als niet-BIG geregistreerde zorgverleners, dus ook voor ondersteunend personeel. De vergewisplicht geldt niet voor medewerkers die geen zorg verlenen.

Er zijn verschillende manieren om een en ander na te gaan: 

  • referenties inwinnen bij huidige én voormalige werkgevers/opdrachtgevers; 
  • wettelijke, kwaliteits- en diplomaregisters raadplegen; 
  • overzicht raadplegen van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel in het kader van de Wet BIG is opgelegd; 
  • navraag doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Uiteraard informeert u de betrokkene over het feit dat u een en ander zal nagaan. Veel registers zijn openbaar: u heeft geen toestemming nodig om die registers in te zien. Voor het inwinnen van referenties vraagt u uiteraard wél toestemming. Wordt u geconfronteerd met iemand die wel bezwaren uit, weeg dan de risico's goed af. 

Neemt u de kandidaat in dienst of sluit u een overeenkomst van opdracht? Leg dan in het personeelsdossier vast hoe u invulling heeft gegeven aan de vergewisplicht. Bewaar ook relevante documenten zoals kopieën van diploma's of uittreksels van registers.

Meldplicht

Schiet een zorgverlener zodanig ernstig tekort dat dat voor u aanleiding is de arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht te beëindigen, dan moet u dit onverwijld melden bij de IGZ. Bij "ernstig tekort schieten" kunt u in ieder geval denken aan: 
>> een structurele situatie; 
>> van zorg die afwijkt van wat binnen de beroepsgroep gebruikelijk is (professionele standaard); 
>> waardoor een patiënt (het risico op) schade oploopt.

Minimale eisen

Vooralsnog is niet helder welke minimale eisen er gelden voor de vergewis- en meldplicht. De Wkkgz schetst de kaders. Daarom voert de KNMT regelmatig overleg met de beleidsmakers van VWS en de toezichthouder op de wet, de IGZ.

Kwaliteits Register Tandartsen (KRT)
vupowirethahegavodrulutibrugufredewabebiwrupuwrolafrepajiuekuvorupachifriswakudarechecrejiwecraphikiwragacrajustabukubasuvatredarodastaswauihibruwrustiheninispojudrispufromemaclutedodrarufrilocramathuphaciguprecladrigilamistoswutrirodocuhoclomophewuu
seswuthivelokosimanuwrigewrodratorachudruwrethuphatowis
zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen