Vanaf 1 januari taaleis buitenlandse tandartsen

15 november 2016
Notitie maken

Vanaf 1 januari moeten alle buitenlandse tandartsen die in Nederland aan het werk willen aantonen de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn. Voorheen gold een taaleis alleen voor tandartsen van buiten de EU. Dat is het gevolg van de inwerkingtreding van het gewijzigde Registratiebesluit BIG.

De nieuwe regel geldt voor iedereen die zijn diploma heeft behaald in een van de landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte (EER: EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland), uitgezonderd Nederland. Ook buitenlands opgeleide tandartsen die het Nederlands als moedertaal hebben moeten aan de regel voldoen.

Een buitenlandse tandarts die in Nederland aan de slag wil, moet kunnen bewijzen Nederlands te beheersen op B2+-niveau, en ook voldoende vaardig te zijn in medisch interactief Nederlands.

Vooralsnog zijn er geen signalen dat de eis per 1 januari ook geldt bij herregistratie-aanvragen van buitenlands opgeleide tandartsen die al in het BIG-register staan. Dat laat overigens onverlet dat een tandarts de Nederlandse taal machtig moet zijn om met de patiënt te communiceren over de voorgestelde behandeling en daarvoor oestemming te krijgen.

De KNMT is blij met de invoering van de taaltoets, waarvoor de vereniging al enige tijd ijverde in Nederland en in Europa. Voldoende beheersing van het Nederlands is immers essentieel voor goede communicatie tussen patiënt en zorgverleners, het bereiken van 'informed consent' en daarmee het leveren van goede mondzorg.

De KNMT pleit overigens tegelijkertijd voor uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen in Nederland. Buitenlandse tandartsen kunnen tijdelijk in het tekort voorzien maar een permanente oplossing is het niet.

Lees meer bij het BIG-register: Taalvaardigheid aantonen (Engels)

Alles over BIG-registratie in het Engels

0 reacties op Vanaf 1 januari taaleis buitenlandse tandartsen