Veel meer teer, nicotine en koolmonoxide in sigaretten dan gedacht

13 juni 2018
Stoppen met roken

Sigaretten zijn nog veel schadelijker voor de gezondheid dan gedacht, blijkt uit onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De gehaltes aan teer en nicotine zijn tot wel meer dan 20 keer hoger dan op de pakjes staat. Voor de KNMT en het KNMT Fonds Mondgezondheid onderstreept het onderzoek hoe terecht het is dat er - mede namens deze twee organisaties - aangifte is gedaan tegen de tabaksproducenten.

Het RIVM heeft voor 100 sigarettenmerken die in Nederland op de markt zijn, de teer-, nicotine- en koolmonoxidegehaltes gemeten met de zogenaamde Canadian Intense methode. Dat is een methode die volgens de onderzoekers beter dan de nu wettelijk voorgeschreven methode weergeeft wat een roker werkelijk inhaleert. Op die van één sigaret na, kwamen alle gemeten waarden boven de wettelijk vastgestelde maxima uit.

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen voor de KNMT en het KNMT Fonds Mondgezondheid hoe broodnodig het voeren van een strafzaak tegen de tabaksindustrie is. Net als bij ‘dieselgate’ in de auto-industrie heeft de tabaksindustrie bewust testmethodes misbruikt om gunstiger waarden te krijgen. En dit bij bewezen ernstig verslavende middelen met zeer schadelijke gevolgen voor de (mond)gezondheid.

Lees meer over: roken

0 reacties op Veel meer teer, nicotine en koolmonoxide in sigaretten dan gedacht