facebook

Verbeterd model verwerkings- en datalekkenregister beschikbaar

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
1 minuut
Datalek
Er is een nieuwe versie van het KNMT model verwerkings- en datalekkenregister beschikbaar.

Ten opzichte van de eerste versie die tijdens een aantal KNMT-Academy  workshops 'AVG in de praktijk' is gepresenteerd, is er inhoudelijk niets veranderd. Wel zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die het model gebruikersvriendelijker maken.

Zo is er nu de mogelijkheid om vrije tekst in te voeren en is het model ook voor oudere versies van Excel geschikt.

Het voeren van een verwerkings- en datalekkenregister is verplicht vanaf 25 mei 2018, het moment waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaat. De KNMT stelt speciaal voor haar leden een relatief eenvoudig model beschikbaar.

Alles over de AVG (hier vindt u ook het verwerkings- en datalekkenregister)

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen