facebook

Vermelden BIG-nummer op brief en factuur van de baan

Profile picture for user Hans Scholten
Hans
Scholten
2 minuten
Dossier
De vermelding door zorgverleners van hun BIG-nummer op briefpapier en facturen is niet langer aan de orde. Wel moeten zorgverleners patiënten informeren over hun BIG-nummer wanneer deze daarom vraagt. Ook moeten ze het BIG-nummer vermelden bij het gebruik van hun naam op hun website, onder e-mailberichten die ze beroepsmatig verzenden en in de wachtruimte als ze daar hun naam weergeven. Dat staat in een aangepast voorstel van minister Bruins over vermelding van het BIG-nummer dat in overleg met het zorgveld, waaronder de KNMT, tot stand is gekomen.

De KNMT kan zich vinden in de aangepaste regelgeving. Voorzitter Wolter Brands: ‘Wij hebben aangegeven dat vermelding op briefpapier en factuur, zoals de minister aanvankelijk wilde, niet van toegevoegde waarde is. Veel patiënten ontvangen zelf geen factuur van hun tandarts. Bovendien zou het extra administratieve lasten betekenen die we nu net, samen met VWS, proberen te verminderen.’ Brands is ook blij met de toezegging dat er voldoende tijd komt voor invoering van de nieuwe regels. En met de toezegging dat het departement het bestaan van het BIG-register en de betekenis daarvan voor de patiënt duidelijker gaat maken aan het publiek.

Internetconsultatie tot 30 september

Het ontwerpbesluit over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer door zorgverleners, gaat vanaf vandaag in internetconsultatie. Iedereen die wil meedenken over het voorstel kan hierop reageren tot 30 september. Daarna neemt de minister een definitief besluit. Het streven is om het aangepaste besluit uiterlijk 1 januari 2020 te publiceren en op 1 juli 2020 in werking te laten treden. Totdat het nieuwe besluit in werking treedt, handhaaft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet op de huidige, te wijzigen verplichting het BIG-nummer te vermelden.

Zorgverlener zoeken in het BIG-register

Patiënten kunnen het BIG-register raadplegen om te zien of hun zorgverlener geregistreerd is en daarmee bevoegd en gekwalificeerd is om zijn beroep uit te oefenen. Om het voor patiënten makkelijker te maken om het BIG-nummer op te zoeken, wil minister Bruins vastleggen wanneer BIG-geregistreerde zorgverleners hun BIG-nummer kenbaar moeten maken. Zo wordt het voor patiënten eenvoudiger om het BIG-nummer van hun behandelaar te achterhalen. Nu bepalen zorgverleners nog zelf of en waar zij hun BIG-nummer communiceren.

BIG-register is voor beschermde beroepstitels

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online, openbaar en actueel register. Alleen wie is ingeschreven in het BIG-register, mag een beschermde beroepstitel voeren en is bevoegd om de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren. De beroepen apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige en verloskundige hebben deze beschermde status.

belangenbehartiging
BIG-registratie
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen