Vernieuwing maakt KNMT wendbaarder en slagvaardiger

23 maart 2018
Welkom

De leden van de KNMT hebben donderdag 22 maart tijdens de Algemene Vergadering (AV) ingestemd met een nieuwe verenigingsstructuur. Met de vernieuwing wil de vereniging de betrokkenheid van de leden vergroten, en wendbaarder en slagvaardiger worden. Belangrijk onderdeel van de nieuwe structuur is de invoering van een ledenraad.

De op de 205e AV aanwezige leden stemden met overgrote meerderheid in met de vernieuwingsplannen. Voorzitter Wolter Brands is verheugd over die steun, en de komst van de ledenraad:

"De raad is compacte groep leden. Ik verwacht dat we daardoor goed inhoudelijk met elkaar van gedachten kunnen wisselen en tegelijkertijd snel kunnen schakelen. De raadsleden weten wat er speelt in hun achterban, door wie ze gekozen zijn. Behalve de komst van de ledenraad gaan we ook vaker gebruik maken van ledenpeilingen, om snel en efficiënt te kunnen achterhalen wat tandartsen van belangrijke onderwerpen vinden. Al met al hopen we hiermee dat we onze leden nauwer bij de vereniging betrekken en tegelijkertijd dat we vlot en krachtig kunnen werken."

Ledenraad al snel bijeen

De ledenraad komt donderdag 19 april voor het eerst bijeen. De leden ervan werden gekozen in het najaar van 2017. In 2 afdelingen kunnen de praktijkhoudende tandartsen zich komende weken verkiesbaar stellen en/of hun stem uitbrengen. In Utrecht Polderland en Regio Oost waren namelijk eerder nog geen kandidaten voor het lidmaatschap van de ledenraad.

Steun voor aanpak taakherschikking

Behalve de nieuwe verenigingsstructuur was ook het dossier taakherschikking een belangrijk onderwerp tijdens de AV. Het bestuur lichtte toe welke stappen ze de afgelopen tijd heeft gezet om de door minister Bruins voorgenomen wetswijziging om te buigen. Ook maakte ze bekend dat 89% van de 2620 leden die hun stem uitbrachten in de ledenpeiling over taakherschikking het bestuur steunt in haar handelen op dit zo belangrijke onderwerp.

 

Deze inhoud is geblokkeerd door uw cookie voorkeuren.

 

Total votes: 44

0 reacties op Vernieuwing maakt KNMT wendbaarder en slagvaardiger