facebook

Verplichte bij- en nascholing nadert snel

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
 rk02804 ps wolterbrands
Daar waar tandheelkundig specialisten allang een verplichting tot het volgen van bij- en nascholing hebben, blijven de tandartsen tot nog toe achter. Maar daar komt snel verandering in, als het aan de KNMT ligt.

"De tijd is er rijp voor, kijk alleen al hoeveel tandartsen zich bij het Kwaliteitsregister hebben ingeschreven”, zegt KNMT-voorzitter Wolter Brands. “Dat zijn er inmiddels bijna vijfduizend. En ook buiten het KRT zijn er heel veel tandartsen die aan bij- en nascholing deelnemen. Alles bij elkaar gaat het om 94 procent van de tandartsen, van de overige zes procent is het niet bekend.“

Het overgrote deel van de beroepsgroep volgt dus met enige regelmaat bij- en nascholing of andere deskundigheidsbevorerende activiteiten, zoals visitatie of IQual-bijeenkomsten, constateert de KNMT-voorzitter, sinds zijn aantreden in 2016 een warm pleitbezorger voor het opnemen van verplichte bij-en nascholing in het kader van herregistratie. “De KNMT zette voorheen in op het stimuleren van vrijwillige deelname aan bij- en nascholingsactiviteiten”, aldus Brands. “Daarmee is veel bereikt. Die vrijwilligheid wordt nu losgelaten. Niet van de een op de andere dag, het was een proces waarbij goed naar de leden is geluisterd.”

Inmiddels is het gros van de KNMT-leden voorstander van verplichte bij- en nascholing. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een ledenraadpleging in 2016, waarin veel KNMT-leden aangaven dit vanzelfsprekend te vinden. En op één van de laatste Algemene Vergaderingen was men zelfs unaniem voorstander, geeft Brands als tweede voorbeeld. “Inderdaad, tijden veranderen. “

Brands woorden worden gestaafd door de resultaten van een enquête onder een kleine 2.700 tandartsen die het KRT onlangs in het kader van zijn tienjarig jubileum hield. Bij- en nascholing zou voor alle tandartsen een voorwaarde moeten zijn voor BIG-registratie, vindt bijna driekwart van de bij het KRT geregistreerde tandartsen. Van de niet-KRT-geregistreerde deelnemers aan de enquête vindt bijna de helft dat bij- en nascholing verplicht moet worden voor BIG-herregistratie.

Aan die wens geeft politiek Den Haag inmiddels gehoor. Bij het ministerie van VWS wordt gewerkt aan een voorstel om in de Wet BIG voor alle BIG-geregistreerde beroepen op te nemen dat deskundigheidsbevordering (waaronder het volgen van bij- en nascholingsactiviteiten) onderdeel wordt van de vereisten om iedere vijf jaar te kunnen worden geherregistreerd. In een aparte Algemene Maatregel van Bestuur worden vervolgens per beroepsgroep de normen vastgelegd. Het verplicht volgen van deskundigheidsbevorderende activiteiten moet per 1 januari 2019 ingaan en heeft zodoende gevolgen voor de herregistratie vanaf 1 januari 2024.

Lees meer

Dit artikel verscheen in juni 2017 in een aangepaste versie in het Nederlands Tandartsenblad.

bij- en nascholing
herregistratie

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen