facebook

VGZ stopt met machtigingseis voor V30 en V35

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Kind vgz
VGZ ziet af van haar machtigingseis voor de V30 en V35, iets dat niet in de polisvoorwaarden is geregeld. Dit na overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waar de KNMT de kwestie aankaartte nadat overleg tussen de KNMT en VGZ niets had opgeleverd. Tandartsen die benadeeld zijn door de machtigingseis, kunnen zich melden bij VGZ.

KNMT verzocht VGZ haar machtigingsbeleid aan te passen

De machtigingseis was niet opgenomen in de polisvoorwaarden maar werd tussentijds ingevoerd door VGZ om doelmatigheidsredenen. Verzekerden waren hiervan niet op de hoogte bij het aangaan van of verlenging van de verzekering. Omdat dit niet is toegestaan, verzocht de KNMT de zorgverzekeraar dit aan te passen. VGZ was niet voornemens dit te doen, wat voor de KNMT een reden was voor een melding bij de NZa. Na overleg met de NZa besloot VGZ te stoppen met de machtigingseis voor V30 en V35.

Verzekeraars mogen niet zomaar machtigingseis afkondigen

De KNMT heeft zowel bij VGZ als de NZa aangegeven dat het niet om de inhoud van de maatregel gaat, maar dat het juridisch gezien om een onjuiste actie gaat. Het is van belang dat duidelijk is dat zorgverzekeraars niet zomaar een machtigingseis kunnen afkondigen. Want dan is het hek van de dam, aldus de KNMT.  

KNMT schroomt niet om naar de NZa te stappen

Daar waar zorgverzekeraars acties ondernemen in strijd met de regels, zal de KNMT actie ondernemen en niet schromen naar de NZa te stappen. Inmiddels staat de KNMT op het punt om een andere zorgverzekeraar die zich niet aan de spelregels houdt te melden bij de NZa.

VGZ berichtte in februari 2019 over de machtigingseis

In februari 2019 berichtte VGZ op haar website dat mondzorgaanbieders een machtiging moesten aanvragen voor de codes V30 en V35 (aanbrengen fissuurlak) boven de 16 behandelingen voor de gehele looptijd van de verzekering. Dit gebeurde in het kader van zinnige zorg en doelmatigheid, volgens de zorgverzekeraar.

VGZ
zorgverzekeraars

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen