VGZ: weer implantologie tandarts en kaakchirurg mogelijk

16 juni 2017

Na bemiddeling door de KNMT wordt voor verzekerden van VGZ de implantaatgedragen prothese ook 100% vergoed indien de behandeling door kaakchirurgen en tandartsen wordt uitgevoerd.

In het najaar van 2016 heeft VGZ haar beleid inzake implantologie gewijzigd. Sindsdien was het voor tandartsen die niet samenwerken met een tandarts-implantoloog niet meer mogelijk om voor hun onderdeel in de keten, te weten de prothetiek, een overeenkomst met de zorgverzekeraar te sluiten. Dit had tot gevolg dat patiënten de zorg niet meer volledig vergoed kregen, maar 20% zelf moesten betalen.

Op verzoek van de KNMT heeft VGZ dit onderdeel van haar beleid aangepast. Tandartsen kunnen nu weer voor hun onderdeel in de keten een overeenkomst afsluiten indien zij samenwerken met een kaakchirurg.

Een voorwaarde die VGZ stelt aan de samenwerking tussen een MKA-chirurg en tandarts op het gebied van implantologie is dat zij schriftelijke afspraken maken over hun samenwerking. De KNMT heeft hiervoor een model-samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

Model-samenwerkingsovereenkomst implantologie (docx; inloggen)

Lees ook: analyse van het implantologiecontract van VGZ

 

Lees meer over: zorgverzekeraars

3 reacties op VGZ: weer implantologie tandarts en kaakchirurg mogelijk