facebook

Vijf tips: herregistratie in het BIG-register

Profile picture for user Hans Scholten
Hans
Scholten
3 minuten
Tandarts
De KNMT zet 5 handige tips met de laatste inzichten rond herregistratie in het BIG-register voor u op een rijtje.

Tip 1 - Vraag herregistratie tijdig aan!

Op 1 januari 2012 is de regelgeving over herregistratie in het BIG-register in werking getreden. Wilt u uw BIG-registratie behouden? Dien dan tijdig een aanvraag in, zeker 2 maanden voordat uw uiterste herregistratiedatum (UHD) verloopt. Uw nieuwe UHD verstrijkt vijf jaar na het moment dat u het positieve besluit voor herregistratie krijgt. Het BIG-register benadert u overigens uiterlijk 6 maanden voor uw UHD met een verzoek tot herregistratie.

Tip 2 - Kijk of u voldoet aan de werkervaringseis

Om herregistratie aan te vragen moet u voldoen aan de werkervaringseis. In een periode van 5 jaar moet u 2.080 uur als tandarts werkzaam zijn. Op de website van het BIG-register vindt u meer informatie over de werkervaringseis.

Belangrijk! Tijdens de periode van 5 jaar mag u uw werk als tandarts maximaal twee aaneengesloten jaren onderbreken. Is er sprake van een werkonderbreking langer dan twee jaar, dan mag u de gewerkte uren vóór de werkonderbreking niet meetellen bij de berekening van de 2.080 uur. Concreet betekent dit dat u het aantal van 2.080 uur moet realiseren op basis van uw werkervaring ná de onderbreking.

Tip 3 - Geen of onvoldoende werkervaring? Weeg uw opties af: scholing of niet herregistreren

Haalt u de werkervaringseis niet, dan kunt u scholing volgen. Informeer bij ACTA DE naar mogelijkheden voor scholing voor een Periodiek Registratie Certificaat (PRC), waarmee u alsnog in aanmerking voor herregistratie kunt komen..

Uiteraard kunt u ook besluiten géén aanvraag voor herregistratie in te dienen. U moet zich dan wel realiseren dat na het verstrijken van uw uiterste herregistratiedatum (UHD) uw BIG-registratie wordt doorgehaald. U verliest het recht om de titel 'tandarts' te voeren. U mag u zich overigens wel 'tandarts niet praktiserend' noemen. Het is mogelijk na het verliezen van uw BIG-registratie opnieuw in te schrijven. U moet dan voldoen aan de voor herregistratie geldende criteria.

Tip 4 - Aanvraag ingediend en in de steekproef? Ga naar bigregister.nl voor overzicht bewijsstukken

Het BIG-register controleert steekproefgewijs alle aanvragen voor herregistratie. U kunt dus gevraagd worden uw aanvraag met bewijs te onderbouwen. Het BIG-register heeft een overzicht opgesteld met mogelijke bewijsstukken.

Een bewijsvorm is, bijvoorbeeld, urenstaten waarop per maand/jaar is aangegeven welke patiëntbehandelingen hebben plaats gevonden gerelateerd aan het aantal uren dat besteed is aan die behandelingen. De KNMT heeft alle softwareleveranciers gevraagd aan te geven op welke wijze tandartsen deze gegevens uit hun programma kunnen halen. De tot nu toe ontvangen reacties heeft de KNMT voor u op rij gezet:

Urenstaten halen uit praktijksoftware

Belangrijk! Kunt u om wat voor reden dan ook geen overzichten genereren, dan zijn er zeker nog andere vormen van bewijs mogelijk. In het overzicht met mogelijke bewijsstukken worden bijvoorbeeld afschriften van overeenkomsten van opdracht genoemd of accountantsverklaringen.

Tip 5 - Advies nodig? Neem contact op vóór het indienen van de aanvraag!

De KNMT is voortdurend in overleg met het BIG-register om signalen en knelpunten te bespreken. Heeft u vragen, stel deze dan voordat u de aanvraag indient. U kunt contact zoeken met KNMT-ledenservice en uiteraard kunt u ook bij het BIG-register terecht.

herregistratie

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen