Vijfjaarscontract in de mondzorg niet mogelijk

19 januari 2018

Steeds meer werkgevers willen de invoering van een vijfjaarscontract, meldt De Telegraaf. Momenteel wordt de mogelijkheid voor zo’n contract incidenteel in sommige cao’s opgenomen, na overleg tussen werkgevers en vakbonden.

Omdat binnen de mondzorg echter geen cao van toepassing is, kunnen daar geen afspraken over een vijfjaarscontract worden gemaakt. Werkgevers binnen de mondzorg dienen zich te houden aan de Wet Zorg en Zekerheid. Hierin is opgenomen dat aan een werknemer maximaal 3 contracten met een gezamenlijke looptijd van 2 jaar mag worden aangeboden.

0 reacties op Vijfjaarscontract in de mondzorg niet mogelijk