VWS past lastig uitvoerbare eigen bijdrage-structuur gebitsprotheses niet aan

08 december 2016
Minister Edith Schippers

Vanaf 1 januari 2017 wijzigt het ministerie van VWS de eigen bijdrage-structuur voor implantaatgedragen gebitsprotheses. Door de wijzigingen is het innen van de eigen bijdrage lastig omdat voor de prestatie J50 meerdere percentages van toepassing zijn.

De KNMT heeft er al eerder gewezen dat met deze aanpassing het nodeloos ingewikkeld wordt gemaakt, maar helaas is daar niets mee gedaan. Uiteindelijk heeft VWS partijen bijeen geroepen om te bezien wat er nog mogelijk was, maar veel meer dan een ‘toelichting’ op de nieuwe regels van de NZa heeft dat niet meer opgeleverd.

Vanaf 1 januari 2017 gaan patiënten een percentuele eigen bijdrage betalen voor implantaatgedragen gebitsprothesen, in plaats van een vaste eigen bijdrage van 125€ per kaak, zoals nu het geval is. Voor een klikgebit in de bovenkaak (prothese inclusief drukknoppen of stegconstructie) moet een patiënt 8% van de kosten betalen, en voor de onderkaak 10%. De eigen bijdrage voor de conventionele, niet-implantaatgedragen prothese blijft 25%.

Op tariefcode J50, een uit een zowel conventionele prothesedeel als implantaatgedragen prothesedeel samengestelde verrichting, is het niet mogelijk de vastgestelde percentages toe te passen. De NZA heeft naar aanleiding hiervan een toelichten gepubliceerd hoe  voor de prestatiecode J50 een eigen bijdrage kan worden gehanteerd van 17%.

Lees de toelichting van de NZa op de toepassing van de eigen bijdrage op prestatiecode J50 (pdf)

De KNMT volgt de impact van de nieuwe regeling voor patiënten, zorgverlener en zorgverzekeraars op de voet. Het ministerie van VWS en de NZa hebben toegezegd op te staan voor beter hanteerbare invulling van de regeling, mits daarmee het beoogde doel, een eigen bijdrage voor een implantaat gedragen prothese die tenminste gelijk is aan die voor een conventionele prothese, wordt bereikt.

Lees meer over:

0 reacties op VWS past lastig uitvoerbare eigen bijdrage-structuur gebitsprotheses niet aan