facebook

Wat betekent de Wkkgz in de praktijk?

2 minuten
Klacht
1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) ingegaan. Die regelt twee belangrijke zaken: kwaliteit en klachtrecht. De wet vervangt voor een deel bestaande wetgeving, maar bevat ook nieuwe bepalingen en verplichtingen. De nieuwe regels worden in fases ingevoerd.

De Wkkgz verplicht zorgaanbieders om 'goede zorg' te bieden: zorg die veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en op de behoefte van de patiënt is afgestemd. Dit gaat als volgt:

Vanaf 1 januari 2016...

  • Hebben patiënten recht op keuze-informatie over de aangeboden zorg, inclusief informatie over tarieven, kwaliteit en ervaringen van andere patiënten.
  • Moeten tandartsen patiënten dan wel hun nabestaanden informeren over aard en toedracht van incidenten en leggen dit bovendien vast in het dossier.
  • Geldt de vergewisplicht: werkgevers moeten actief referenties controleren van tandartsen en mondhygiënisten met wie ze een arbeidsrelatie willen aangaan.
  • Zullen tandartsen die zorg verlenen aan bepaalde kwetsbare patiëntengroepen zullen in sommige situaties een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) moeten overleggen.
  • Moet een beëindiging van de arbeidsrelatie vanwege disfunctioneren van de tandarts worden gemeld bij de Inspectie.

Vanaf 1 juli 2016...

Lees de prakijkkrant wkkgz:

 

 

Vanaf 1 januari 2017...

  • Moet elke tandarts een beroep kunnen doen op een gekwalificeerde klachtenfunctionaris. Als een patiënt een klacht heeft, dan moet de tandarts hierover binnen 6 weken een beslissing nemen.
  • Kunnen patiënt en de tandarts hulp en bemiddeling vragen aan de klachtenfunctionaris.
  • Kan een patiënt die ontevreden is met het besluit van de tandarts naar een onafhankelijke geschillencommissie gaan die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen. Net als nu kan de patiënt ook naar de burgerlijke rechter stappen.
  • Sluit de praktijk met elke zorgverlener een schriftelijke overeenkomst, waarin de zorgverlener zich verplicht tot het leveren van goede zorg. En de wijze waarop ze samen invulling geven aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Wkkgz.

Overgang?

De Wkkgz is ingegaan op 1 januari 2016. Voor het onderdeel klachten en geschillen geldt een overgangstermijn van 1 jaar, voor het onderdeel kwaliteit een overgangstermijn van 6 maanden.

Klachtenregeling wordt aangepast

De KNMT werkt aan het aanpassen van de bestaande klachtenregeling aan de eisen van de Wkkgz. Ook onderzoekt de vereniging op welke wijze haar leden zich kunnen aansluiten bij een bestaande of nieuwe geschillencommissie. Tot 1 januari 2017 volstaat echter de bestaande KNMT-klachtenregeling.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan gerust contact op met KNMT Ledenservice, via ls@knmt.nl of bel 030-60 76 380.

seswuthivelokosimanuwrigewrodratorachudruwrethuphatowis
klachten
kwaliteit
spavastoligecobehulochoweclaprecredragupawraclustip

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen