Week van de RI&E: werkt u nog veilig en gezond?

13 juni 2017
Werk in uitvoering

Van 12 tot en met 16 juni 2017 vindt de 3e Week van RI&E plaats. In deze week draait alles om de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Overal in het land vinden speciale acties en activiteiten plaats. Tandartspraktijken kunnen deze week aangrijpen om (opnieuw) aan de slag te gaan met veilig en gezond werken.

De RI&E is een praktisch hulpmiddel om op een gestructureerde manier mogelijke risico’s te inventariseren op het gebied van veiligheid en gezondheid. Een RI&E werkt zo als thermometer waarmee u kijkt wat de stand van zaken is op het gebied van veilig en gezond werken in een organisatie. Als u dat weet kunt u maatregelen treffen om de belangrijkste risico’s aan te pakken.

Veel ondernemers hebben al ondervonden dat dit niet alleen nuttig is om een gezonde en veilig werkomgeving te kunnen garanderen en aan de wetgeving te voldoen. Een gezonde en veilige werkplek draagt namelijk bij aan 3 belangrijke pijlers voor een succesvol bedrijf: werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit.

De KNMT heeft voor haar leden een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor tandheelkundige prakijken gemaakt. Alle praktijken waar medewerkers in dienst zijn, zijn verplicht in elk geval eenmalig een RI&E te doen. Praktijken met maximaal 25 werknemers volstaan met het online invullen van de RI&E. Praktijken met meer dan 25 werknemers moeten de online ingevulde RI&E laten toetsen door een arbodeskundige. Voor deze laatste groep geldt de aanbeveling te wachten met het doen van een RI&E tot na 1 juli; dan gaat namelijk nieuwe ARBO-wetgeving in en vinden er enkele wijzigingen plaats in de RI&E.

Alles over de Week van de RI&E

0 reacties op Week van de RI&E: werkt u nog veilig en gezond?