facebook

Weer minder signalen over fraude in de mondzorg

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
2 minuten
Alarm zwaailicht nood
In 2018 zijn er weer minder signalen van mogelijke zorgfraude in de mondzorg binnengekomen bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Dat staat in de Rapportage Signalen zorgfraude 2018. In totaal ging het voor de mondzorg om 69 signalen. In 2017 waren dat er nog een stuk meer, 108, en in 2016 110.

In 2018 heeft het IKZ in totaal 558 signalen ontvangen over een vermoeden van fraude in de zorg. Dat is 17% minder dan in 2017. Het grootste aantal signalen heeft betrekking op het persoonsgebonden budget (pgb; 156 keer, 28% van het totaal). Wat betreft zorgsoorten zijn over wijkverpleging in 2018 de meeste signalen binnengekomen (76 signalen ), gevolgd door mondzorg (69 signalen) en de ggz (67 signalen). 

Elk gegrond signaal is er een te veel

Voor de KNMT staat voorop dat elk gegrond fraudesignaal er een te veel is maar de vereniging vindt het positief dat het aantal signalen over de mondzorg dit jaar fors is gedaald, terwijl het bezoek aan de tandarts stabiel is. Tegenover de 69 fraudesignalen staan 38 miljoen tandarts-patiëntcontacten (2018). 

Over het IKZ

Het IKZ is een samenwerking van de Belastingdienst, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de FIOD, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie SZW (ISZW), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Openbaar Ministerie (OM), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De SVB gaat ook aansluiten bij het IKZ. Deze organisaties hebben allemaal een taak op het gebied van controle, toezicht, of opsporing op het terrein van de zorg, en genereren en delen informatie, kennis en inzichten over zorgfraude op één centrale plek. 

Fraude pas bekend na onderzoek signalen

Het IKZ rapporteert jaarlijks over binnengekomen signalen: die bevatten een aanwijzing voor fraude, vanuit een melding of onderzoek door een van de partners, maar is geen bewijs van fraude. Of er echt sprake is van fraude, is pas na vervolgonderzoek bekend.

Rapportage IKZ signalen zorgfraude 2018 (pdf)

fraudeonderzoeken

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen