Wereld Mondgezondheidsdag in het teken van diabetes

10 maart 2016
Wereld Mondgezondheidsdag

Wereld Mondgezondheidsdag op zondag 20 maart staat in Nederland in het teken van de relatie tussen diabetes en een gezonde mond. De KNMT start dan met een publiekscampagne gericht op de ruim 1 miljoen Nederlanders die kampen met diabetes.

De campagne laat patiënten weten dat ze extra goed voor hun gebit moeten zorgen vanwege de verhoogde risico’s die ze lopen op gaatjes, infecties, droge mond en tandvleesontsteking.

Als onderdeel van de campagne ontvangen alle bij de KNMT aangesloten tandartsen vrijdag 18 maart, op Nationale Diabetes Dag, bij het Nt een speciale wachtkamerposter van Allesoverhetgebit.nl. Ook wordt die dag de online test ‘Wat vertelt uw gebit over diabetes?’ gelanceerd.

Bekijk de wachtkamerposter

Diabetes is dit jaar speerpunt van de KNMT. Afgelopen najaar verdiepten honderden tandartsen in heel Nederland zich al via (IQual-)studiegroepen in het onderwerp diabetes verdiept. Ook was er een webinar over de ziekte en de relatie met mondgezondheid en ontvingen alle praktijken een speciale diabetesfolder voor het mondzorgteam.

Voor tandartsen is een belangrijke rol weggelegd in het juist behandelen en op tijd signaleren van ziekten die zich (ook) in de mond kunnen manifesteren, zoals diabetes. De tandarts ziet immers vrijwel al zijn patiënten jaarlijks. Dat geeft hem de mogelijkheid tijdig problemen in de mond te signaleren en door te verwijzen. Zo kunnen gezondheidsproblemen in potentie eerder worden aangepakt. Dat levert gezondheidswinst voor de patiënt op, en tegelijkertijd een bijdrage aan het beheersen van de kosten in de zorg.

Meer informatie: knmt.nl/diabetes

Meer informatie: World Oral Health Day 2016