facebook

Werkt u in de Regio Ommen-Hardenberg? Participeer dan in Vitaal Vechtdal!

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Vechtdal
Het laatste decennium is het besef gegroeid dat mondgezondheid onlosmakelijk is verbonden met algehele gezondheid. Het bevorderen daarvan is niet uitsluitend een zaak van artsen. Ook tandartsen hebben er een taak in

Voormalig lid van de Eerste Kamer en voorzitter van de Raad voor Vollksgezondheid en Samenleving Pauline Meurs wees er in het NT van april niet voor niets op dat zij verwacht dat tussen met name huisartsen en tandartsen steeds vaker samenwerkingsverbanden gaan ontstaan.

KNMT Fonds Mondgezondheid

Binnen de mondzorg bevordert het KNMT Fonds Mondgezondheid het bewustzijn bij zorgverleners en publiek over de relatie tussen mondgezondheid en algehele gezondheid. Het Fonds stimuleert en initieert al meer dan drie jaar initiatieven die bijdragen aan het tot stand komen van geïntegreerde tandheelkundige en medische zorgverlening.

Vitaal Vechtdal

Een van de initiatieven die samenwerking en geïntegreerde zorgverlening tussen zorgverleners en andere actoren binnen een regio stimuleren, is Vitaal Vechtdal. Dit initiatief  zet zich in voor een gezonde, actieve regio. Samen met partners worden mensen van jong tot oud gestimuleerd om zelf actief aandacht te besteden aan de eigen gezondheid. Vitaler worden én blijven. Met als resultaat dat mensen minder gebruik hoeven maken van zorg. Binnen Vitaal Vechtdal  zijn zes speerpunten benoemd:

  • Jonge ouders;
  • Buurten en wijken;
  • Werknemers;
  • Stoppen met roken en
  • Bewegen.

Gezond leven bevorderen

Medici en paramedici werken samen om via deze speerpunten gezond leven te bevorderen. Binnen deze samenwerking zijn momenteel nog geen mondzorgprofessionals actief, terwijl hun inbreng van groot belang kan zijn. Het KNMT Fonds Mondgezondheid zoekt daarom tandartsen die geïnteresseerd zijn in participatie in het project Vitaal Vechtdal. Door met tandartsen aan te sluiten bij Vitaal Vechtdal wordt beoogd meer samenwerking en een geïntegreerde aanpak van de zorgverlening met als doel: een gezondere bevolking in de regio.

Pilot van een jaar

Werkt u in de Regio Ommen-Hardenberg? Dan vraagt het Fonds u om aan sluiten bij het project  Vitaal Vechtdal. Het project behelst in eerste instantie een pilotfase van een jaar. Aansluitend wordt met elkaar geëvalueerd en wordt besloten of de aansluiting verder wordt voortgezet en mogelijk uitgebreid.

Doelstelling en inhoud nader toegelicht

Voor de deelnemende tandartsen wordt voorafgaand aan de pilot door het Fonds Mondgezondheid, in samenwerking met de projectleiding van Vitaal Vechtdal, een bijeenkomst georganiseerd. Daarin wordt, naast informatie over Vitaal Vechtdal, de doelstelling en inhoud van het project nader toegelicht. Ook wordt besproken hoe de mondzorg hierin een plek kan krijgen. Deelnemende mondzorgprofessionals  mogen zelf meedenken over wat hun bijdrage zal zijn.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in het project Vitaal Vechtdal? U kunt zich aanmelden via info@knmtfonds.nl ter attentie van mw. N.M. Kroezen. 

Voor meer informatie over Vitaal Vechtdal zie hier.
Voor meer informatie over KNMT Fonds Mondgezondheid zie hier.

 

 

ouderen
mondgezondheid

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen