facebook

Wet DBA wordt tot 2021 niet gehandhaafd

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Zzp
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zijn wijzigingsplannen voor de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) bekendgemaakt. Die variëren van een minimumtarief voor zzp’ers en het afzien van het criterium reguliere bedrijfsactiviteiten, tot het invoeren van een opt-out / zelfstandigheidsverklaring en een optionele opdrachtgeversverklaring. Verder wordt de periode waarin de Wet DBA voor opdrachtgevers niet wordt gehandhaafd, verlengd tot 1 januari 2021.

Koolmees en staatssecretaris Snel van Financiën hebben de Tweede Kamer 24 juni per brief geïnformeerd over hun plannen. De Wet DBA blijft van toepassing, inclusief de bekende modelovereenkomsten. Om de bestaande onduidelijkheden weg te nemen en om de onderzijde van de zzp-markt te beschermen worden aanvullende regels ingevoerd. Samengevat zijn de voorgestelde maatregelen:

  • Een minimumtarief van 16 euro per uur voor zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers.
  • Het criterium ‘Reguliere bedrijfsactiviteiten’ voor de beoordeling van de aard van de arbeidsrelatie wordt niet ingevoerd. Dit houdt in dat niet langer dreigt dat het werken als tandarts altijd wordt aangemerkt als een dienstbetrekking, enkel omdat tandheelkundig werk de kernactiviteit van de opdrachtgever is.
  • Er komt een opt-out regeling per opdracht, mits er op verzoek van partijen tegen een tarief van tenminste 75 euro per uur wordt gewerkt en de opdracht ten hoogste één jaar duurt. Een opt-out betekent dat opdrachtgever en opdrachtnemer samen de keuze kunnen maken om buiten de reguliere wettelijke kaders van het arbeidsrecht en werknemersverzekeringen te vallen.
  • Er komt een optioneel toe te passen opdrachtgeversverklaring, waarmee de opdrachtgever een grote mate van zekerheid kan krijgen over de aard van de arbeidsrelatie.

Vooral de beperking van de duur van de opdracht is voor tandarts(specialist)en een aandachtspunt. Het duurzaam als tandarts-zzp’er werkzaam zijn in een praktijk, niet op basis van een arbeidsovereenkomst, wordt daarmee erg lastig. De KNMT zoekt daarom naar alternatieven en heeft, samen met de koepels voor medisch specialisten en huisartsen en met de VvAA, bij de Tweede Kamer en de ministeries van VWS en SZW gepleit voor een uitzondering voor waarneming in de zorg. Tijdens het komende wetgevingsproces zal dit pleidooi worden geïntensiveerd.

Heeft u vragen? Stel ze bij voorkeur per mail via de Ledenservice ls@knmt.nl

loopbaan
personeelszaken
praktijkhouders
Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)
wet- en regelzaken
zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen