Wet Normering Topinkomens niet van toepassing op mondzorg

19 april 2017

Tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen vallen niet onder de Wet Normering Topinkomens (WNT). Ook huisartsen en apothekers vallen niet onder de WNT. Dat heeft de KNMT samen met andere beroepsorganisaties bereikt in gesprekken met het ministerie van VWS en uitvoerend orgaan CIBG over de reikwijdte van de WNT.

De WNT is alleen bedoeld voor topfunctionarissen met bestuurlijke verantwoordelijkheid. In de evaluatie van de WNT is daarom nu opgenomen dat onder medisch specialisten die zijn uitgezonderd van de WNT ook moeten worden verstaan tandartsen, tandarts-specialisten, huisartsen en apothekers. De wetswijziging is inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad.

Eind vorig jaar ontvingen veel tandartsen van het CIBG een vragenlijst om te controleren of ze onder de werkingssfeer van de WNT vallen. Dit was voor de KNMT aanleiding met het ministerie in gesprek te treden.

0 reacties op Wet Normering Topinkomens niet van toepassing op mondzorg