Wet tegen zorgfraude mist steun Eerste Kamer

17 december 2018

Het wetsvoorstel dat zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meer mogelijkheden zou geven om fraude te bestrijden, heeft onvoldoende steun gekregen in de Eerste Kamer. De verwachting is dat Minister Bruins voor Medische Zorg het wetsvoorstel terugneemt om het aan te passen.

Verstrekken patiëntgegevens zonder toestemming

Een belangrijk punt uit het wetsvoorstel is dat een zorgaanbieder zonder contract met een zorgverzekeraar, verplicht kan worden om gezondheidsgegevens over patiënten - zonder toestemming van de patiënt vooraf - aan de medisch adviseur van een zorgverzekeraar te verstrekken. Dit kan dan gebruikt worden voor controles op fraude.

Beroepsgeheim verder aangetast

Dit betekent een verdere aantasting van het beroepsgeheim van zorgverleners waaronder tandartsen. Door privacy-organisaties is eveneens voor gepleit dat er altijd vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd moet worden. Het achteraf informeren van patiënten vinden zij onvoldoende.  

KNMT spreekt zorgen uit

Om zorgfraude tegen te gaan zijn er meerdere initiatieven vanuit de wetgever. Afgelopen zomer heeft de KNMT nog haar zorgen uitgesproken bij de internetconsultatie rondom het wetsvoorstel ‘Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg’. Ook dit wetsvoorstel zou een inbreuk op het beroepsgeheim van tandartsen betekenen.

Total votes: 1

0 reacties op Wet tegen zorgfraude mist steun Eerste Kamer