WGA-eigenrisicodrager worden of blijven? Laat u goed informeren

12 augustus 2016

Op dit moment voeren diverse verzekeraars campagne om werkgevers te wijzen op de mogelijkheid om WGA-eigenrisicodrager te worden of blijven. Als eigenrisicodrager betalen zij geen premie meer aan het UWV voor de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten), maar een premie aan een verzekeraar.

Tot nu toe hadden werkgevers alleen een verantwoordelijkheid voor vaste werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. Vanaf 1 januari 2017 geldt dit echter ook voor medewerkers die ziek uit dienst gingen met een tijdelijk contract. Dit vloeit voort uit de wet de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa).

Als eigen risicodrager krijgt u naast de financiële verantwoordelijkheid ook de reïntegratie-inspanning op uw bord. Of deze extra verantwoordelijkheden opwegen tegen de financiële voordelen is afhankelijk van uw verzuimverleden en loonsom.

Overigens geldt voor praktijken met een loonsom onder de € 319.000 dat u bij UWV een sectorpremie betaalt die niet beïnvloed wordt door instroom van arbeidsongeschikt personeel.

Voor praktijken met een hogere loonsom heeft instroom wel invloed op de premie. Hierbij is de (verwachte) instroom relevant bij de afweging welke keuze financieel het meest interessant is. Laat u hierover goed informeren door uw tussenpersoon.

U zult snel moeten beslissen, want een verzoek om eigenrisicodrager te worden moet voor 1 oktober bij de Belastingdienst binnen zijn.

Video's met uitleg

Deze inhoud is geblokkeerd door uw cookie voorkeuren.

 

Deze inhoud is geblokkeerd door uw cookie voorkeuren.

Meer informatie bij:

UWV
VvAA
Meeùs

0 reacties op WGA-eigenrisicodrager worden of blijven? Laat u goed informeren