facebook

Wijziging Wet BIG op komst

Hans
Scholten
1 minuut
Leren studeren kennis
Het ministerie van VWS heeft een wijziging van de Wet BIG in voorbereiding. Deze wijziging gaat over beroepenregulering en bevat een aantal onderdelen, waaronder uitbreiding van de eisen voor herregistratie.

Op dit moment kunnen tandartsen zich herregisteren als ze voldoen aan de werkervaringseis, ook wel urennorm genoemd. In 5 jaar moet een tandarts tenminste 2.080 uur als tandarts gewerkt hebben. De minister gaat daar een nieuwe eis aan toevoegen: deelname aan deskundigheidsbevordering.

De basale eis komt in de Wet BIG zelf. De nadere invulling van de eis van deskundigheidsbevordering volgt via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De KNMT staat positief tegenover deze uitbreiding en verkent met diverse partijen in de mondzorg de wijze waarop de eis nadere invulling kan krijgen. De KNMT verwacht in de loop van 2018 met een voorstel te komen dat aan de minister gepresenteerd kan worden.

Internetconsultatie: u kunt reageren

Het ministerie van VWS heeft besloten het wetsvoorstel via internet in consultatie te geven. Dat betekent dat iedereen mag reageren op het voorstel. De KNMT nodigt u van harte uit uw reactie kenbaar te maken.

Naar de internetconsultatie Wet BIG

herregistratie
Wet BIG II
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen