facebook

Zes stappen die je helpen om samen mét de patiënt te beslissen

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Tandarts en patient
Vanaf 1 januari is het principe van ‘samen beslissen’ opgenomen in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Naast de informatieplicht van de tandarts is het overleg tussen de tandarts en de patiënt van steeds groter belang geworden. Deze zes stappen kunnen daarbij helpen.

Principe van samen beslissen is wettelijk vastgelegd in WGBO

Bij het model van ‘samen beslissen’ wordt de patiënt gezien als gesprekspartner van de tandarts. Dit betekent dat  zorgverleners gezamenlijk met de patiënt beslissingen nemen over een behandelingstraject. Goede informatievoorziening aan de patiënt en verslaglegging is hierbij van belang. Uit onder andere uitspraken van de tuchtrechter volgt dat het prinicpe ‘samen beslissen’ (ook wel 'shared decision making') nu ook van tandartsen mag worden verwacht. Dit is ook vanaf 1 januari in de gewijzigde WGBO vastgelegd. 

Onderstaande zes stappen kunnen de tandarts helpen

Stap 1.    Inventariseer de hulpvraag van de patiënt

Je inventariseert de klachten en wensen van de patiënt. Je verricht onderzoek, diagnostiek, een medische anamnese en stelt het zorgdoel op. Dit leg je vast in het patiëntendossier.

Stap 2.   Geef aan welke behandelopties er zijn

Je legt de patiënt uit welke behandelmogelijkheden er zijn, met de bijbehorende risico’s en de voor- en nadelen. Zaken die dan ook aan de orde komen zijn: kosten van de behandeling, zorgverzekering en eigen risico, wachttijden en verwijzingen. In het patiëntendossier leg je vast wat besproken is op welke datum.

Stap 3.    Geef de patiënt zo nodig informatie op schrift of digitaal

Je stelt een behandelplan op, eventueel met een offerte als de kosten meer dan 250 euro bedragen. Je geeft patiënt informatie mee en verwijst hem naar de eigen praktijkwebsite of naar allesoverhetgebit.nl. Leg in het dossier vast welke info is meegegeven.

Stap 4     Geef overige informatie op verzoek

Wanneer een patiënt erom vraagt, geef je hem aanvullende informatie over bijvoorbeeld een second opinion of een aanvullende verzekering. Eventueel verwijs je naar een vergelijkings- of waarderingssite. Leg dit ook weer vast in het dossier.

Stap 5     Vraag patiënt of hij het heeft begrepen

Ga na of de patiënt de informatie heeft begrepen en nodig de patiënt uit om aanvullende vragen te stellen. Indien relevant, leg dit dan vast in het dossier.

Stap 6     Neem samen een beslissing en vraag om toestemming

Kom samen met de patiënt tot een gezamenlijke besluit. Vraag de patiënt vervolgens om toestemming voor de gewenste behandeling.  Indien nodig, geef je de patiënt wat bedenktijd. Leg in het dossier de beslissing vast met de bijbehorende datum.

Herziene KNMT-richtlijn Patiëntendossier 2019

Samen beslissen maakt onderdeel uit van de herziene richtlijn Patiëntendossier 2019 van de KNMT. De checklist ‘Samen beslissen’ van de KNMT kan hierbij helpen.

Herziene richtlijn Patiëntendossier vastgesteld

 

patiënten
richtlijnen

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen